26. aprīlī Augstākās tiesas priekšsēdētājam A. Guļānam zvērestus nodeva 28 advokāti. Viņi zvērēja būt uzticīgi Latvijai, godprātīgi un pēc pārliecības pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, savā advokāta darbā nerakstīt un nerunāt neko tādu, kas varētu kaitēt valstij, sabiedrībai, ģimenei un tikumībai, godīgi pildīt zvērināta advokāta pienākumus, sargāt savu pilnvardevēju vai to personu intereses, kuru lietas vada, apzinoties, ka par savu darbību jāatbild likuma priekšā.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs apsveica advokātus un izteica cerību, ka nodotais zvērests nebūs tikai formāls notikums, bet kalpos kā vadmotīvs advokāta darbā.

Jaunuzņemtie advokāti iepriekš darbojušies kā juristi, zvērinātu advokātu palīgi, valsts notāri, prokurori un uzņēmumu un valsts pārvaldes juridiskie konsultanti. Pirms zvēresta nodošanas viņi kārtoja advokātu eksāmenu un tika uzņemti zvērinātu advokātu skaitā.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Ilze Eida, Augstākās tiesas preses sekretāra p.i.

E-pasts: ilze.eida@at.gov.lv, tālrunis: 7020395