Augstākās tiesas priekšsēdētājs 1.decembrī pieņēma divpadsmit Latvijas Zvērinātu advokātu padomē uzņemto advokātu zvērestu.

Zvērinātu advokātu rindas papildina Anda Staltmane, Artūrs Parfjonovs, Toms Krūmiņš, Ilona Kaļinovska, Aija Kreicberga, Paula Kreicšteina, Andris Nurenbergs, Liene Šķiņķe, Laura Skrīvere-Zvejsalniece, Zanda Frišfelde, Laura Ozola un Andris Vilisons.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs uzsver, ka tiesa un advokāti strādā vienam mērķim – tiesiskuma nodrošināšanai, un šī mērķa sasniegšanā aicina uz veselīgu, cieņpilnu dialogu.

Novēlot jaunajiem advokātiem veiksmīgu, radošu un panākumiem bagātu profesionālo darbību, Augstākās tiesas priekšsēdētājs pauda cerību, ka, ja nu kādreiz gadās nonākt smaga lēmuma krustceļā, atgriešanās pie šā zvēresta, pie tā jēgas pārdomāšanas vienmēr palīdzēs advokātam rast pareizo atbildi.

Trīs advokātiem zvēresta pieņemšana notika attālināti saziņas platformā Zoom, un viņi zvērestu parakstīja ar drošu elektronisko parakstu. Pārējiem zvēresta pieņemšana notika klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. Katrs advokāts zvērestu deva individuālā laikā, un kopīgās uzrunas vietā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs katram pasniedza apsveikuma rakstu, sveicot jauno advokātu ar pievienošanos tiesu sistēmai piederīgo personu lokam.

Lai kļūtu par zvērinātu advokātu, persona, kurai ir atbilstoša izglītība un darba stāžs, kārto advokātu eksāmenu. Pēc eksāmena nokārtošanas, ja Zvērinātu advokātu padome nav saņēmusi ziņas, ka pretendenta uzņemšanai ir Advokatūras likumā noteiktie šķēršļi, pretendentu uzņem zvērinātu advokātu skaitā. Saskaņā ar Advokatūras likumu Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem jaunuzņemto zvērināto advokātu zvērestu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211