2.martā Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņēma notāru Vitālija Bogdāna un Agitas Macijevskas zvērestu.

Abi notāri iecelti zvērinātu notāru amatos Rīgas apgabaltiesas teritorijā un amata pienākumus sāks pildīt no šodienas, 2.marta. Zvērinātas notāres Agitas Macijevskas prakse atradīsies Olainē, bet Vitālijs Bogdāns zvērināta notāra pakalpojumus sniegs Baložos.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pēc zvēresta pieņemšanas notāriem vēlēja sargāt un godāt Latvijas notāra labo vārdu. “Neskatoties uz savu atbildīgo amatu, cilvēciskums, pieejamība un spēja saprast cilvēku vajadzības ir primārais notāra darbā”, teica Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs Jānis Skrastiņš jaunajiem kolēģiem dāvāja notāru nozīmītes. Viņš, atceroties savu pirmo klientu notāra amatā, vēlēja arī jaunajiem notāriem atcerēties šo īpašo zvēresta nodošanas dienu un savu pirmo klientu. “Notārs ir kā ārsts, tuvākais jurists jebkuram cilvēkam, tāpēc notāram īpaši jāaprūpē un jāmīl savi klienti”, teica Jānis Skrastiņš.

Zvērināti notāri ir tiesu sistēmai piederīgas personas. Saskaņā ar Notariāta likumu zvērināts notārs iekļaujams zvērinātu notāru sarakstā un var sākt pildīt amata pienākumus pēc tam, kad apdrošinājis profesionālās darbības rezultātā iespējamā zaudējuma risku un devis Augstākās tiesas priekšsēdētājam zvērestu.

 

Informāciju sagatavoja: Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv