6.novembrī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma piecu Latvijas Zvērinātu advokātu padomē uzņemtu advokātu zvērestu.

Par zvērinātiem advokātiem kļuvuši zvērinātu advokātu palīgi Jānis Dambītis, Anna Kosinska, Ilona Kravale, Rūta Randare un Jevgēnija Ziņģe.

Lai kļūtu par zvērinātu advokātu, persona, kurai ir atbilstoša izglītība un darba stāžs, kārto advokātu eksāmenu. Pēc eksāmena nokārtošanas, ja Zvērinātu advokātu padome nav saņēmusi ziņas, ka pretendenta uzņemšanai ir Advokatūras likumā noteiktie šķēršļi, pretendentu uzņem zvērinātu advokātu skaitā. Saskaņā ar Advokatūras likuma 46.pantu Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem jaunuzņemto zvērināto advokātu zvērestu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 2865221