Kārtējo reizi kupls pulks Zvērināto advokātu padomē jaunuzņemto advokātu 18. jūnijā nodeva zvērestu Augstākās tiesas priekšsēdētājam, pēc kā viņi var sākt zvērinātu advokātu darbību.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, uzrunādams jaunos advokātus, uzsvēra, ka advokāts zināmā mērā ir brīvmākslinieks, kura darba rezultāts lielā mērā atkarīgs no katra personiskajām prasmēm un individuālā darba, tomēr šī profesija ir tiesu sistēmai piederīga. Tādēļ Augstākās tiesas priekšsēdētājs vēlēja, lai advokāta zvērestā dotais solījums būtu ceļamaize ikdienas darbam.

Zvērinātu advokātu rindas papildina augstskolu mācībspēki Dr.iur. Rīgas Stradiņa Universitātes Tiesību institūta direktors Andrejs Vilks un Baltijas Krievu institūta un Rēzeknes Augstskolas docētājs Kārlis Rihters, valsts pārvaldes iestāžu juristi - Nodarbinātības valsts aģentūras Līgumu un iepirkumu daļas vadītājs Jānis Spilve, Tiesu administrācijas sektora vadītāja Kristīne Vinte-Korme, arī Konkurences padomes jurists Ričards Bārbalis.

Advokatūras darbam pievēršas bijušie pašvaldību juristi Arturs Patmalnieks Rēzeknē un Inese Tumanova Jēkabpilī, policijas darbinieki Viktorija Borina un Rita Oļhova, kā arī SIA „Jurnet” juriskonsulte Iveta Feldmane.

Daļa jauno zvērināto advokātu turpina advokāta darba karjeru, jo līdz šim jau strādājuši par juristiem zvērinātu advokātu birojos – Jūlija Jerņeva un Debora Pāvila zvērinātu advokātu birojā „Vilgerts”, Dainis Lasmanis zvērināta advokāta Romualda Vonsoviča birojā, Māris Logins zvērinātu advokātu birojā „Eversheds Bitāns”, Eleonora Zelmene – „Kļaviņš&Slaidiņš LAWIN”, Uģis Zeltiņš – „Raidla, Lejiņš un Norcous”.

Lai kļūtu par zvērinātu advokātu, persona, kurai ir atbilstoša izglītība un darba stāžs, kārto advokātu eksāmenu. Ja pretendents nokārtojis advokāta eksāmenu un Latvijas Zvērinātu advokātu padome nav saņēmusi ziņas, ka pretendenta uzņemšanai ir Advokatūras likumā noteiktie šķēršļi, Zvērinātu advokātu padome uzņem pretendentu zvērinātu advokātu skaitā, nosaka zvērinātu advokātu praktizēšanas vietu un paziņo par uzņemtajiem zvērinātos advokātos Augstākās tiesas priekšsēdētājam, kas saskaņā ar Advokatūras likuma 46. pantu pieņem jaunuzņemto zvērināto advokātu zvērestu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211