Sestdien, 2004. gada 8. maijā Pasaules Tirdzniecības centrā "Rīga" sanāks visi Latvijas tiesneši uz gadskārtējo konferenci, kurā piedalīsies arī tieslietu ministre Vineta Muižniece un Tiesu administrācijas direktore Ilona Beierbaha.

Šajā vēsturiskajā brīdī, kad Latvija tikko kļuvusi par pilntiesīgu ES dalībvalsti, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns, uzrunājot konferences dalībniekus, centīsies izvērtēt, kas sasniegts neatkarības gados, un rosinās domāt par nākotnes uzdevumiem, lai Latvijā izveidotos citām Eiropas valstīm līdzvērtīga tiesu sistēma.

Pirmkārt, Latvijas likumdošanas attīstību kopumā vērtējot, problēmas rada gan tās tempi, gan kvalitāte, piemēram, procesuālās likumdošanas nevienmērīgā attīstība (CPL stājās spēkā jau 1999. gadā, APL – tikai šogad, bet KPL joprojām nav pieņemts) un likumdošanas nestabilitāte - bieži grozījumi un papildinājumi sākas tūlīt pēc kāda likuma pieņemšanas. Uzmanība jāpievērš arī kriminālsodu politikai, jo dažkārt pamatoti rodas šaubas par konkrētā nozieguma sankcijas atbilstību nozieguma sabiedriskajai bīstamībai.

Otra šā brīža aktualitāte ir Tiesu iekārtas likuma projekts, kas, mainoties Tieslietu ministrijas politiskajai vadībai, laika gaitā ticis bieži pārveidots. Ir svarīgi zināt, kāds būs tā tālākais liktenis, skaidri jāapzinās, kāpēc tas vajadzīgs un kādas sekas tas radīs, un vai Latvija patlaban vispār ir tam gatava.

Trešais svarīgais jautājums - sodu prakse. Apkopojot un analizējot tiesu praksi Latvijā, jāsecina, ka daudzos gadījumos tā nav stabila, un īpaši sodu prakse ir atšķirīga un nekonsekventa. Trūkst vienotu sodu noteikšanas kritēriju, savukārt motivācija, kāpēc kāds notiesāts nosacīti, nav pārliecinoša.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns konferencē analizēs šos trīs minētos jautājumus un aicina arī pārējos Latvijas tiesnešus aktīvi debatēt par tiesu sistēmas aktualitātēm, kā arī izvirzīt nākotnē risināmos jautājumus un sasniedzamos mērķus.

 

Autors: Baiba Kataja, Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze - sabiedrisko attiecību konsultante, tālrunis: 7020395

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv