1.martā tiesneša pienākumus Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā sāk pildīt Rīgas apgabaltiesas tiesnese Daina Treija. Augstākās tiesas priekšsēdētājs uzdevis Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģijas priekšsēdētājai uz laiku – ne ilgāku par diviem gadiem – aizstāt tiesneša vakanci Augstākajā tiesā.

Likuma „Par tiesu varu” 79. panta otrā daļa nosaka, ka tiesu palātas tiesneša vakances vai pagaidu prombūtnes laikā Augstākās tiesas priekšsēdētājs var uzdot viņu aizstāt Augstākās tiesas Goda tiesnesim vai apgabaltiesas tiesnesim.

Pozitīvu atzinumu Dainai Treijai aizstāt Augstākās tiesas tiesneša vakanci devusi Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija.

Dainas Treijas tiesneša darba stāžs ir kopš 1996. gada, kad viņa sāka pildīt tiesneša pienākumus Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā. No 2000. gada Daina Treija strādā par tiesnesi Rīgas apgabaltiesā, pēdējos trīs gadus pildot arī Krimināllietu tiesu kolēģijas priekšsēdētājas pienākumus.  

Daina Treija 1988. gadā beigusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, 2003. gadā Latvijas Universitātē ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē. 2007. gadā tiesnesei piešķirta 2. kvalifikācijas klase.

Saeimas apstiprinātais tiesnešu skaits Augstākajā tiesā ir 53, taču šobrīd tiesā strādā 44 tiesneši. Krimināllietu tiesu palātā tiesneša pienākumus pilda 8 tiesneši, paredzētais tiesnešu skaits – 11. Nepietiekamais tiesnešu skaits ir viens no iemesliem pieaugošajam lietu atlikumam: Krimināllietu tiesu palātā 2009. gadā iztiesāti tikai 48% lietu, nepabeigto lietu atlikums gada beigās ir 371 lieta.

 

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211