Prognozējams, ka Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT) pret Latviju izskatīto lietu skaits šogad un tuvākajos gados pieaugs,- tiekoties ar Augstākās tiesas tiesnešiem, atzina Ministru kabineta pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Kristīne Līce. Taču, kā atzīmēja pārstāve – tas nav saistīts ar strauju no Latvijas saņemto pieteikumu skaita pieaugumu, bet ar Latvijas juristu skaita palielinājumu ECT štatos, kas ļaus ātrāk sagatavot lietas un sekmēs to ātrāku apriti.

Šobrīd ECT „aktīvas” jeb procesā ir aptuveni 150 lietas no Latvijas, kurās valdības pārstāvja birojs gatavo atbildes un Latvijas valdības viedokli. Arī biroja kapacitāte ir kļuvusi nepietiekama, tādēļ valdībai lūgts finansēt papildus štata vietas, lai birojs spētu strādāt pienācīgā tempā un kvalitātē.

Analizējot birojā saņemtās lietas, K.Līce atzīmēja, ka tās nav „atkārtotas”, bet katra lieta ir tā sauktā „jaunā” lietas, kurā risināta līdz tam attiecībā uz Latviju nerisināta juridiska problēma, un nav kādas atsevišķas lietu kategorijas, kas iezīmētu sistēmisku negatīvu tendenci Latvijas tiesu darbā.

Protams, aizvien aktuāla ir tiesvedības termiņu problēma, taču, kā atzīmēja K.Līce, nav pareizi runāt par ātras tiesvedības nepieciešamību, bet gan par saprātīgiem termiņiem. ECT, skatot sūdzības par tiesvedības termiņiem, vērtē, vai tiesas darījušas iespējamo, lai nodrošinātu lietu izskatīšanu saprātīgos termiņos – vai veiktas darbības, lai disciplinētu puses, vai tiesas sēdes noteiktas bez nesamērīgiem pārtraukumiem utt. Svarīgi, lai valstī būtu nodrošināts mehānisms, kas nepieļauj nesamērīgu tiesas procesu ieilgšanu, kā arī kompensāciju mehānisms nesaprātīgu termiņu rezultātā cietušajiem.

Diskusijā ar Augstākās tiesas tiesnešiem valdības pārstāve pārrunāja Latvijas normatīvā regulējuma atbilstību Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijai, ECT judikatūras izmantošanu tiesu praksē, kā arī ar Latvijas tiesu darbu saistītās lietas, kas šobrīd ir ECT komunikācijā ar Latvijas valdību.

25. martā tikšanās ar Kristīni Līci notika pēc Augstākās tiesas aicinājuma, un tās laikā secināts, ka šādas profesionālas Augstākās tiesas tiesnešu diskusijas ar starptautisko cilvēktiesību institūciju pārstāvi lietderīgi būtu organizēt regulāri. Jau aprīlī paredzēta tematiski šaurāka saruna – par operatīvajām darbībām cilvēktiesību aspektā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211