28. jūnijā Augstāko tiesu pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja tiesneši un prokurori no vairākām Eiropas Savienības valstīm. Viesus uzņēma Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane.

Anita Zikmane tiesnešus un prokurorus iepazīstināja ar Augstākās tiesas struktūru, tās darbības rādītājiem, kā arī detalizētāk informēja par tiesvedības norisi kasācijas instancē un par tiesas nolēmumu pieejamību.

Tika uzdoti jautājumi par iespēju atbrīvot personu no drošības naudas iemaksas pienākuma, tiesnešu iecelšanas kārtību, jo īpaši par procesa norisi un lēmuma būtību parlamentā.  Tika diskutēts par judikatūras nozīmi tiesas spriešanā, kā arī par judikatūras atziņu maiņu jeb atkāpšanās no judikatūras procedūru. Sanāksmes dalībnieki atzinīgi novērtēja Senāta būtisko atziņu pieejamību tieši pie tiesību normām, kā arī to, ka tas pieejams visiem bez maksas.

Viesi izstaigāja arī Tiesu pils telpas, apskatot vēsturisko Senāta zāli un Augstākās tiesas muzejā gūstot ieskatu tiesas vēsturē.

Starptautisko tiesnešu un prokuroru apmaiņas vizīti organizē Latvijas Tiesnešu mācību centrs Eiropas Tiesiskās apmācības tīkla (European Judicial Training Network – EJTN) projekta ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt savstarpēju juridisko prakšu atzīšanu, stiprinot vienotu Eiropas tiesību telpu.

 

Informāciju sagatavoja Iveta Jaudzema, Augstākās tiesas starptautiskās sadarbības speciāliste

E-pasts: iveta.jaudzema@at.gov.lv; tālrunis: 67020396