„Senāta kā neatkarīgās Latvijas augstākās tiesu varas iestādes 95.dibināšanas gadadiena izraisa mūsos piederības sajūtu, jo par pirmajiem senatoriem kļuva Maskavas universitātes Juridiskās fakultātes absolventi Kristaps Valters un Jānis Graudiņš, vēlāk viņiem pievienojās vēl 13 juristi – Maskavas Universitātes absolventi,” apsveikumā Augstākajai tiesai Latvijas Senāta 95.gadadienā raksta Lomonosova vārdā nosauktās Maskavas Valsts universitātes Juridiskās fakultātes dekāna vietnieks docents Staņislavs Romanovs.

Dekāna vietnieks atzīmē, ka puse no 1918.–1940.gada Latvijas Senāta tiesnešiem ieguva augstāko izglītību Maskavā, kas 19.gadsimta pēdējo divdesmit gadu laikā plaši atvēra vecākās Krievijas universitātes durvis Baltijas iedzīvotājiem. Juridiskā fakultāte 1880.–1917.gadā uzņēma vairāk nekā 500 studentus, un karjeru valsts dienestā un tiesā uzsāka gandrīz 70 latvieši. Lielākā daļa no viņiem, atgriežoties Latvijā, strādāja zvērināto un privāto advokātu rindās, ievērojama daļa veltīja sevi sabiedriskajām un politiskajām aktivitātēm, bet pēc Latvijas valsts izveidošanas 1918.gadā daudzi Maskavas universitātes juristi aktīvi piedalījās valstiskuma un konstitucionālās iekārtas izveidošanā jaunajā Latvijā un kļuva par izciliem valsts, sabiedriskajiem un tiesu darbiniekiem.

„Profesoru, pasniedzēju, studentu, maģistrantu un aspirantu vārdā, apliecinot šī notikuma nozīmīgumu, sirsnīgi novēlam Augstākajai tiesai, tās šodienas senatoriem un tiesnešiem, tiesas darbiniekiem, svinīgās sēdes viesiem un pirmo senatoru pēcnācējiem labklājību, veiksmi, panākumus un enerģiju savas misijas īstenošanā,” sacīts apsveikuma vēstulē.

Maskavas Valsts universitātes Juridiskajai fakultātei ir savs vēstures muzejs, kurā tiek apkopota arī informācija par fakultātes absolventu tālākajām dzīves un darba gaitām. Sociālo un tiesību pētniecības laboratorijas zinātniskais līdzstrādnieks Genādijs Riženko, uzgājis informāciju par Latvijas Augstākās tiesas muzeju, aicina Augstāko tiesu sadarboties informācijas un materiālu apmaiņā par Latvijas senatoriem – Maskavas Universitātes absolventiem.

No Maskavas Valsts universitātes arhīviem Augstākās tiesas muzejs jau saņēmis interesantas fotogrāfiju, dažādu apliecību un citu dokumentu digitālas fotokopijas, bet, lai iepazītos ar Augstākās tiesas muzeju, universitātes pētnieks plāno nākamgad ierasties Rīgā un apmeklēt Augstāko tiesu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211