Par Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvi no tiesnešu vidus Augstākās tiesas plēnums 5. oktobrī ievēlēja Senāta Krimināllietu departamenta senatoru Pēteri Dzalbi.

Pēteris Dzalbe Augstākās tiesas senatora pienākumus pilda kopš 2005. gada. Pirms tam bijis Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētājs un tiesnesis un tiesas priekšsēdētājs Jelgavas pilsētas tautas tiesā. P.Dzalbe ir arī Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāja vietnieks.

Augstākās tiesas plēnuma kompetence, atbilstoši likuma „Par tiesu varu” 49. panta sestajai daļai, ir no tiesnešu vidus ievēlēt vienu Centrālās vēlēšanu komisijas locekli. Kopš 1994. gada šos pienākumus pildīja senatore Valda Eilande. Tā kā šī gada jūlijā Valda Eilande atbrīvota no tiesneša amata pienākumu pildīšanas sakarā ar iziešanu pensijā, Centrālajai vēlēšanu komisijai bija nepieciešams jauns loceklis no tiesnešu vidus.