Saeima 28. maijā pieņēma lēmumu par Valdas Eilandes un Rutas Zaķes atbrīvošanu no Augstākās tiesas tiesnešu pienākumu pildīšanas. Senāta Civillietu departamenta senatore Ruta Zaķe darbu Augstākajā tiesā beidz ar 1. jūniju, bet Senāta Krimināllietu departamenta senatore Valda Eilande ar 1. jūliju. Abas senatores dodas pensijā, un dara to pēc pašu vēlēšanās.

Ruta Zaķe par tiesnesi strādā kopš 1976. gada, Augstākajā tiesā 25 gadus - kopš 1984. gada. Kopš Senāta Civillietu departamenta izveidošanas 1995. gada 3. oktobrī bija šī departamenta senatore.

Valda Eilande ir tiesnese kopš 1989. gada, pirms tam strādājusi prokuratūrā. 1990. gadā ievēlēta par Augstākās tiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnesi, 1995. gadā apstiprināta par Krimināllietu tiesu palātas tiesnesi, bet kopš 2000. gada ir Senāta Krimināllietu departamenta senatore.

Kopš 1994. gada Valda Eilande piecreiz atkārtoti ievēlēta par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli. Desmit gadus - līdz šī gada februārim - bija Augstākās tiesas plēnuma sekretāre. Bijusi Latvijas Tiesnešu biedrības vicepriekšsēdētāja un Tiesnešu mācību centra valdes priekšsēdētāja. Valda Eilande apbalvota ar Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi un Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu.

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211