Disciplinārtiesa ar 4.oktobra lēmumu ģenerālprokurora pavēli par disciplinārsoda piemērošanu Rīgas Austrumu prokuratūras prokuroram atcēla daļā, negrozot piemēroto disciplinārsodu – prokurora mēnešalgas samazināšanu 20 procentu apmērā uz trim mēnešiem.

Prokuroram piemērots disciplinārsods par tīšiem likuma pārkāpumiem, pildot amata pienākumus.

Disciplinārtiesa atzina, ka ģenerālprokurora pavēlē pamatoti konstatēts, ka prokurors, pildot amata pienākumus, kriminālprocesā ir tīši pārkāpis Kriminālprocesa likuma 277.panta trešās un sestās daļas prasības. Proti, zinot, ka pirmstiesas procesā personu, kuru apsūdz par smaga nozieguma izdarīšanu, atļauts turēt apcietinājumā ne vairāk kā sešus mēnešus, turēja apsūdzēto pirmstiesas apcietinājumā pēc likumā noteiktā sešu mēnešu termiņa izbeigšanās bez tiesas lēmuma par apcietinājuma piemērošanas termiņa pagarināšanu. Rezultātā bez tiesiska pamata tika ierobežota cilvēka brīvība, kas ir viens no smagākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Šajā daļā Disciplinārtiesa ģenerālprokurora pavēli atstāja negrozītu un prokurora sūdzību šajā daļā noraidīja.

Taču Disciplinārtiesa neguva apstiprinājumu ģenerālprokurora pavēlē konstatētajiem prokurora pieļautiem Kriminālprocesa likuma 405.panta pirmās daļas 2. un 5.punkta tīšiem pārkāpumiem (lēmumā par personas saukšanu pie kriminālatbildības norādīti apstākļi, kas attiecās uz nākotnes notikumiem, jo tas pieņemts vienu dienu pirms lēmumiem par kriminālprocesa sadalīšanu un kriminālprocesa izdalīšanu atsevišķā lietvedībā pret nenoskaidrotu personu) un atzina tos par nepamatotiem. Šajā daļā disciplinārlieta izbeigta.

Disciplinārtiesas pilns nolēmums būs pieejams 4.novembrī, kad tas tiks publicēts Augstākās tiesas mājaslapā.

Disciplinārtiesas lēmums nav pārsūdzams.

 

Disciplinārtiesa tiek sasaukta Augstākajā tiesā pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesiskuma izvērtēšanai, pārsūdzēto Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegto negatīvo atzinumu tiesiskuma pārbaudīšanai, kā arī pārsūdzēto ģenerālprokurora lēmumu par disciplinārsodu piemērošanu izskatīšanai. Disciplinārtiesas sastāvā ir seši Augstākās tiesas departamentu tiesneši.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211