Izvērtējot Rīgas rajona tiesas tiesneses Agneses Maļinovskas pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, Disciplinārtiesa grozīja Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu un uzlika tiesnesei disciplinārsodu – rājienu. Lēmums daļā par to, ka tiesnesei noteikta profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšana, atstāts negrozīts.

Disciplinārtiesas lēmums nav pārsūdzams.

Pilns lēmums būs pieejams 10.jūnijā, kad tas tiks publicēts Augstākās tiesas mājaslapā.

Disciplinārlietu ierosināja Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja. Disciplinārlieta pret tiesnesi ierosināta par darba pienākumu nepildīšanu, tas ir, par likumā noteiktajā termiņā nesagatavotiem nolēmumiem 11 izskatītajās civillietās. Tiesnešu disciplinārkolēģija bija lēmusi uzlikt tiesnesei disciplinārsodu – amatalgas samazināšanu uz vienu gadu, ieturot 10% no amatalgas, kā arī nosakot tiesneses profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu.

Pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesiskuma izvērtēšanai Augstākajā tiesā tiek sasaukta Disciplinārtiesa, kuras sastāvā ir seši Augstākās tiesas departamentu senatori.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211