Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns saņēmis divus Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu pieteikumus. Uz šo amatu vēlas kandidēt Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore Jautrīte Briede un Kuldīgas rajona tiesas priekšsēdētājs Uldis Ķinis. Abi pretendenti šogad ieguva doktora grādu tiesību zinātnēs.
Eiropas Kopienu tiesas tiesnesis Egils Levits savā rekomendācijā par J.Briedi norādījis, ka senatorei ir plaša vispusīga pieredze publisko tiesību jomā, ko viņa ieguvusi praktiskajā darbā valsts pārvalde, akadēmiskajā un likumdošanas darbā, kā arī strādājot par tiesnesi. J.Briede publicējusi monogrāfiju „Administratīvais akts” un vairākus zinātniskus rakstus par publisko tiesību jautājumiem. Senatore strādā ļoti rūpīgi, viņas juridiskās analīzes ir pārliecinošas, viņu raksturo dziļa taisnīguma izpratne demokrātiskas valsts kontekstā, uzskata E.Levits. Būtiska ir J.Briedes pieredze cilvēktiesību jomā kā ad hoc tiesnesei Eiropas Cilvēktiesību tiesās Strasbūrā.
Tiesību zinātņu profesors Valdis Birkavs U.Ķini rekomendācijā raksturo kā juristu ar izcilām analītiskām un filozofiski-juridiskām vispārināšanas spējām. Tiesnesim ir lielas spējas iedziļināties lietu būtībā un atrast kopsaucēju tādā vispārinājuma līmenī, kas ne katram ir pa spēkam, norāda V.Birkavs. U.Ķinis divus gadus strādājis par Latvijas valsts deleģēto Eiropas Savienības Likuma misijas ekspertu Gruzijā, pildījis ANO Tribunāla ad litem tiesneša pienākumus, kā arī vada vairākas Ministru kabineta darba grupas.
Šogad 6. oktobrī plānotajā Augstākās tiesas Plēnuma sēdē paredzēts lemt par kandidāta ieteikšanu apstiprināšanai Satversmes tiesas tiesneša amatā.
Lai kandidētu uz Satversmes tiesas tiesneša amatu, Latvijas Republikas tiesnešiem Augstākās tiesas priekšsēdētājam bija jāiesniedz motivācijas vēstule, CV un vismaz divas rekomendācijas.
Brīva tiesneša vieta Satversmes tiesā radīsies tādēļ, ka 2006. gada 14. novembrī beigsies Satversmes tiesas tiesneša Andreja Lepses pilnvaras, kuru šajā amatā Saeima savulaik apstiprināja pēc Augstākās tiesas plēnuma priekšlikuma. Saskaņā ar Satversmes tiesas likumu, Saeima citu tiesnesi apstiprina pēc tās pašas institūcijas priekšlikuma, kura bija izvirzījusi iepriekšējā tiesneša kandidatūru.
Satversmes tiesā ir septiņi tiesneši. Trīs tiesnešus Saeima apstiprina pēc ne mazāk kā desmit Saeimas deputātu priekšlikuma, divus - pēc Ministru kabineta priekšlikuma un vēl divus – pēc Augstākās tiesas plēnuma priekšlikuma.
Par Satversmes tiesas tiesnesi var kļūt Latvijas Republikas pilsonis, kam ir augstākā juridiskā izglītība un vismaz desmit gadus ilgs darba stāžs juridiskajā specialitātē vai zinātniski pedagoģiskajā darbā tieslietu specialitātē zinātniskajā vai augstākajā mācību iestādē. Par Satversmes tiesas tiesnesi nedrīkst apstiprināt personu, kura nevar būt par tiesneša amata kandidātu saskaņā ar likuma "Par tiesu varu" 55.pantu.Informāciju sagatavoja Anita Kehre, Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja

E-pasts: anita.kehre@at.gov.lv, tālrunis: 7020395, 29287367