Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija 2005. gada 27. maijā, izskatot Augstākās tiesas priekšsēdētāja iesniegtos materiālus, deva pozitīvu atzinumu Normunda Salenieka apstiprināšanai Augstākās tiesas tieneša amatā.

N. Salenieks dzimis 1970. gadā Rīgā. 1992. gadā absolvējis Iekšlietu ministrijas akadēmiju, iegūstot augstskolas diplomu tiesību zinātnēs, savukārt 1997. gadā ieguvis jurista kvalifikāciju Latvijas Universitātē. 1996. gada janvārī viņš iecelts par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas administratīvo tiesnesi, bet 1996. gada decembrī – par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi. No 1999. gada tiesneša pienākumus pilda Rīgas apgabaltiesā.

N. Salenieks ir viens no Administratīvā procesa likuma projekta autoriem un saistībā ar administratīvā procesa jautājumiem uzstājies ar priekšlasījumiem vairākās konferencēs.

Pozitīvu atsauksmi par N. Salenieku devusi Augstākās tiesas Senāta senatore Veronika Krūmiņa, kas agrāk pildījusi Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieka pienākumus. Viņa uzsver N. Salenieka kā apgabaltiesas tiesneša korekto attieksmi pret rajona un pilsētas tiesas tiesnešiem. Viņš vienmēr bijis atsaucīgs, izskaidrojot neskaidros tiesību jautājumus, respektējis citu viedokli. Iepazīstoties ar tiesneša spriedumiem, V. Krūmiņa secina, ka tie ir izvērsti, korekti, labi argumentēti un tajos ir laba juridiskā valoda.

Atbilstoši likumam "Par tiesu varu", pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas, Augstākās tiesas priekšsēdētājs lūdz Saeimu apstiprināt tiesnesi amatā. Pēc tam Augstākās tiesas Plēnums izlemj tiesneša apstiprināšanu kādā no Augstākās tiesas struktūrvienībām.