Ar viena gada pārtraukumu, arī šogad tika turpināta tradīcija un 28.oktobrī Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) tiesnesis Mārtiņš Mits attālinātā Zoom sanāksmē tikās ar Augstākās tiesas senatoriem, palīgiem, zinātniski analītiskiem padomniekiem un tiesas darbiniekiem.

Tiesnesis iepazīstināja Ausgtākās tiesas pārstāvjus ar atsevišķām ECT lietām pret citām valstīm COVID-19 pandēmijas kontekstā, kurās risinātie cilvēktiesību aspekti varētu aktualizēties arī Latvijā. Piemēram, par obligāto vakcinēšanos, par Covid pass jeb sadarbspējīgā sertifikāta sniegtajām priekšrocībām vakcinētajiem un ierobežojumiem nevakcinētām personām, par pulcēšanās brīvības ierobežojumiem vai par lockdown jeb mājsēdes noteikšanu.

Tiesnesis Mārtiņš Mits informēja par ieviestajām izmaiņām ECT darba organizēšanā, lai panāktu efektivitāti lietu izskatīšanā. Lietu uzkrājums ECT šobrīd ir vairāk nekā 68 000 lietu, un, lai samazinātu neizskatīto lietu atlikumu, tiesa novērtē iesniegtās sūdzības pēc to nozīmīguma septiņās prioritārajās grupās. Lietas, kas ir ļoti aktuālas nacionālajām tiesām tiek noliktas izskatīšanai ECT palātā septiņu tiesnešu satsāvā, savukārt mazāk aktuāli jautājumi tiek skatīti komitejās trīs tiesnešu sastāvā. Tāpat tiesas efaktivitāte tiek nodrošināta ar vienkāršotu sprieduma formu, padarot spriedumus kodolīgākus gan attiecībā uz faktu izklāstu, gan tiesas argumentāciju.

Gan Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs, gan ECT tiesnesis Mārtiņš Mits šādas Augstākās tiesas tiesnešu sarunas ar ECT tiesnesi atzina kā efektīvu tiesnešu savstarpējo komunikāciju, īsā tikšanās laikā uzzinot par ECT aktualitātēm un noskaidrojot iespējamos jautājumus, ar kādiem saskaras tiesas Latvijā.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv