23. septembrī Augstākajā tiesā notika Latvijas Tiesnešu mācību centra rīkotas mācības Ekonomisko lietu tiesas tiesnešiem “Tiesas procesa izspēles senatoru vadībā”. Mācības vadīja senatores Veronika Krūmiņa un Dzintra Balta.

Prasmīga tiesas procesa vadīšana ir viens no instrumentiem, kas palīdz vispusīgi izzināt lietas apstākļus un sekmīgi atrisināt lietu. Ar tiesas procesa starpniecību notiek tiesas komunikācija ar lietas dalībniekiem un sabiedrību. Šajās mācībās tiesneši papildināja savas iemaņas un prasmes profesionālā, cieņpilnā un kvalitatīvā tiesas sēdes vadīšanā, dalījās savā pieredzē un uzklausīija senatoru ieteikumus un padomus.

Gatavojoties tiesneša amata pienākumu uzsākšanai, Ekonomisko lietu tiesas tiesneši pieredzējušu kolēģu vadībā jau piedalījās līdzīgās Latvijas Tiesnešu mācību centra rīkotās tiesas procesa izspēlēs gan civilprocesā, gan kriminālprocesā. Tomēr atšķirībā no iepriekšējām mācībām šajā reizē jaunie tiesneši jau ir guvuši savu pirmo, prakstisko pieredzi tiesas sēžu vadīšanā, un tāpēc mācībās piedalījās jau ar citu skatījumu un jautājumiem par tiesas lomu un procesa vadību. 

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv