13.februārī, Ēnu dienas ietvaros, Augstāko tiesu apmeklēja 17 skolēni no Cēsīm, Vecpiebalgas, Liepājas, Dagdas, Rēzeknes, Jelgavas, Ogres, Babītes, Valmieras, Daugmales un Rīgas, iepazīstot Augstākās tiesas darba ikdienu un tiesneša darbu.

Skolēniem dienas sākās ar iepazīstināšanu ar Latvijas tiesu sistēmu un Augstākās tiesas kompetenci. Tad „ēnas” devās pie saviem „ēnu devējiem” – Civillietu departamenta senatoriem Marikas Senkānes, Ināras Gardas un Intara Bistera, Krimināllietu departamenta senatorēm Ingunas Radzevičas un Anitas Poļakovas, zinātniski analītiskās padomnieces Noras Magones, senatoru palīgiem Santas Vīgantes, Renātes Vernušas, Lienes Āķes un Santas Ratnikas. Roberts no Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 7.klases bija “ēna” priekšsēdētājam Ivaram Bičkovičam.

Neraugoties uz to, ka Augstākās tiesas ikdienā pārsvarā lietas tiek izskatītas rakstveida procesā, šodien tiesā bija divas tiesas sēdes mutvārdu procesā un “ēnas” kā klausītāji varēja piedalīties administratīvās vai civillietas izskatīšanā. Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē vērtēja lietu par Aizsardzības ministrijas lēmumu atbrīvot pieteicēju no dienesta Zemessardzē. Senāta Civillietu departamenta izskatāmajā lietā bija jāizšķir jautājums par zaudējumu piedziņu sakarā ar izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību.

Divi skolēni – Karīna un Eduards no Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas – savās motivācijas vēstulēs par iespēju piedalīties Ēnu dienā Augstākajā tiesā bija minējuši Zinātniski pētniecisko darbu, kuru viņi plāno izstrādāt, tāpēc saruna ar senatori Ināru Gardu bija kā ierosinājums iesāktās ieceres realizēšanai. Skolēni sarunas ar saviem „ēnu devējiem” vērtēja par ļoti vērtīgām un atzina, ka dienas gaitā gūtā pieredze stiprinājusi interesi par jurista profesijas apguvi. Skolēni bija gandarīti par gūto pieredzi, dienu pavadot Augstākajā tiesā.

Dienas gaitā skolēni tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču. Priekšsēdētājs pastāstīja skolēniem par valsts trīs varas atzariem, par Tieslietu padomes lomu tiesu sistēmai svarīgu jautājumu izlemšanā. Runājot par jurista profesiju, I.Bičkovičs pastāstīja, kā pats vidusskolas gados izvēlē starp jurista, vēsturnieka un žurnālista profesiju pieņēmis lēmumu par studijām Juridiskajā fakultātē un to ne mirkli nav nožēlojis. Kaut arī tiesneša darbs ir psiholoģiski smags, jo pieņemtie lēmumi vienmēr kādam nav patīkami, tas tomēr ir ļoti interesants, radošs darbs, tiesnesim nepārtraukti jāpilnveidojas, tāpēc tiesneša darbs nekad neieiet rutīnā, nav vienmuļš un pelēks. Tas ir darbs ar cilvēkiem un tiesnesim ikdienas darbā ir jābūt gan psihologam, gan pedagogam, lai atrisinātu situācijas vai konfliktus cilvēku starpā.

Dienas noslēgumā skolēni izstaigāja vēsturiskās Tiesu pils gaiteņus, ielūkojās tiesas zālēs un apskatīja Augstākās tiesas muzeju.

„Ēnu dienu” – visā pasaulē populāru skolēnu karjeras izglītības pasākumu – Latvijā katru gadu rīko organizācija Junior Achievement -Latvia. Tās galvenais uzdevums ir paplašināt skolēnu redzesloku un izpratni par to nākotnes profesijā nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv