Trešdien, 16.februārī, Ēnu dienas ietvaros, trīspadsmit vidusskolēni no Rīgas, Lizuma un Varakļāniem iepazinās ar Augstākās tiesas tiesnešu, tiesnešu palīgu un arī Komunikācijas nodaļas darbu.

Pēc īsas iepazīšanās ar Augstākās tiesas vietu Latvijas tiesu sistēmā „ēnas” piedalījās tiesas sēdē Krimināllietu tiesu palātā. Diemžēl lietas izskatīšana, kā tas notiek ļoti bieži, tika atlikta apsūdzētā saslimšanas dēļ. Taču ieskatu tiesas procesa gaitā skolēni guva, un to papildināja tiesneses Anitas Poļakovas stāstījums un skaidrojums par krimināllietu iztiesāšanu apelācijas instancē.

Tālāk „ēnas” nonāca pie saviem „ēnu devējiem” – senatoriem Veronikas Krūmiņas, Andra Guļāna, Ingunas Radzevičas, Pētera Dzalbes, Artura Freiberga, Valerijana Jonikāna, lai atklātās sarunās iepazītos ar tiesneša darba ikdienu un iztaujātu par interesējošiem jautājumiem.

Skolēni atzina, ka sarunas bijušas interesantas un vērtīgas. Viņi bijuši pat mazliet pārsteigti, redzot, cik vienkārši un draudzīgi cilvēki ir tiesneši, un šīs tikšanās skolēnu interesi par jurista profesiju stiprinājušas.

Arī senatori sarunas ar skolēniem atzina par interesantām un izteica cerību, ka tās jauniešiem palīdzēs atbildīgajā profesijas izvēles laikā.

Diskutētākais jautājums ar senatoru Valerijanu Jonikānu bijis par galīgās instances tiesas tiesneša lomu un atbildības smagumu. Veronika Krūmiņa ir gandarīta, ka viņas „ēnas” bija sagatavojušas jautājumus un izrādīja patiesu interesi par senatora darbu. Arī senatore Inguna Radzeviča atzīmē, ka viņas „ēnas” ieinteresēti piedalījās sarunā par tiesneša darba specifiku, aktīvi uzdeva jautājumus, kas liecina, ka jaunieši ļoti nopietni izturas pret profesijas izvēli un ir ieinteresēti gūt pēc iespējas plašāku informāciju par tiesneša darbu. „Kristaps nopietni apsver iespēju nākotnē strādāt par tiesnesi. Ceru, ka mūsu saruna palīdzēs īstenot šo mērķi,” saka senatore. Arī senatoram Andrim Guļānam šķiet, ka viņa „ēna” nākotnes profesijas izvēli ir jau izdarījusi, tomēr vēl pietrūkst pārliecības par to. Senators cer, ka tikšanās Augstākajā tiesā palīdzēs izdarīt pareizo izvēli.

Vērtīgas sarunas raisījās arī tām divām „ēnām”, kas ielūkojās Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora palīdzes Arlitas Zariņas darba ikdienā. Savukārt Komunikācijas nodaļas „ēnai” sarunām laika neatlika, jo nācās vērot Komunikācijas nodaļas darbinieku intensīvu darbu Ēnu dienas norises nodrošināšanā.

Pēc Augstākās tiesas muzeja apmeklējuma un ekskursijas pa Tiesu pili dienas noslēgumā visām „ēnām” bija tikšanās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču. Priekšsēdētājs, runājot par jurista profesiju, pastāstīja, kā pats vidusskolas gados izvēlē starp jurista, vēsturnieka un žurnālista profesiju pieņēmis lēmumu par studijām Juridiskajā fakultātē, ko ne mirkli nav nožēlojis. Kaut arī tiesneša darbs ir psiholoģiski smags, jo pieņemtie lēmumi vienmēr kādam nav patīkami, tas tomēr ir ļoti interesants, radošs darbs, katra lieta nes jaunus risinājuma meklējumus. „Ja jums interesē jurista profesija, ja jums patīk „prāta mežģi” diendienā un negribat monotonu rutīnas darbu, - tad tiesneša darbs ir īstā vieta,” sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Ēnu dienai Augstākajā tiesā bija pieteikušies 50 skolēni. Aicinājumu saņēma tie vidusskolēni, kuru pamatojumos bija jūtama patiesa interese nākotni saistīt ar jurista un tiesneša profesiju.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211