Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājs Valerijans Jonikāns 13. un 14.maijā piedalījās Eiropas Savienības valstu Valsts padomju un Augstāko Administratīvo tiesu Asociācijas Ģenerālajā asamblejā Varšavā.

Asamblejā apspriestas elektronisko datu bāžu DEC-NAT un Jurifast izmantošanas iespējas. Šajās asociācijas pārraudzībā esošajās datu bāzēs tiek publicēti kā Eiropas Kopienu tiesas, tā ES dalībvalstu tiesu nolēmumi. Diskutēts par katras dalībvalsts attieksmi, ievietojot datu bāzēs savu tiesu spriedumus par Eiropas Kopienas tiesību normu piemērošanas jautājumiem ar atbilstošām recenzijām (kopsavilkumiem) angļu/franču valodās. Citu Augstāko administratīvo tiesu tiesnešu viedokļu izzināšanu par konkrētiem tiesību normu piemērošanas jautājumiem operatīvi nodrošina elektroniskā saziņas sistēma Forums, kurā ir iesaistījušies arī mūsu Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesneši un viņu palīgi.

V. Jonikāns informē, ka, gatavojoties 2008.gada Augstāko Administratīvo tiesu Asociācijas kolokvijam, kura tēma būs „Par sekām, kādas rada galīgo administratīvo lēmumu un tiesu nolēmumu administratīvajās lietās neatbilstība Eiropas Kopienu tiesībām”, katras dalībvalsts Augstākā tiesa saņēma līdz šā gada oktobrim izpildāmu mājas uzdevumu. Tas ietver plašu izpētāmo jautājumu loku ar informāciju un viedokļiem par izvirzīto problēmu.

Atbalstot Eiropas Kopienu tiesas aktivitātes, Asambleja pieņēma Eiropas Padomei adresētu rezolūciju par nepieciešamību iespējami ātrāk veikt grozījumus tiesību aktos, kas ļautu efektivizēt Eiropas Kopienu tiesas darbu iepriekšējā nolēmuma procedūras ietvaros.
Asamblejā apspriesti arī jautājumi par tiesnešu zināšanu papildināšanas un prakses vizītēm citu valstu Augstākajās administratīvajās tiesās, par plānotajiem semināriem, finansēm, kā arī citi ar asociācijas darba organizāciju saistīti jautājumi.

Eiropas Savienības valstu Valsts padomju un Augstāko Administratīvo tiesu Asociācijas prezidējošās institūcijas statusu uz diviem gadiem ieņem kādas dalībvalsts Valsts padome vai Augstākā Administratīvā tiesa. 2006.gadā, beidzoties Vācijas Augstākās Administratīvās tiesas kā prezidējošās institūcijas funkcijām, turpmāko Asociācijas vadību ir pārņēmusi Polijas Augstākā Administratīvā tiesa. Latvijas Republikas Augstākā tiesa ir šīs Asociācijas dalībniece kopš 2004.gada.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211