Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns šodien, 1. novembrī bija uzaicinājis Tieslietu ministru Guntaru Grīnvaldu uz tikšanos, lai pārrunātu ministra publiski pausto aicinājumu sasaukt Latvijas Republikas tiesnešu konferenci, kurā, kā uzskata Grīnvalds, vajadzētu pārvēlēt šī gada pavasarī ievēlēto disciplinārkolēģiju un runāt par tiesnešu ētikas paaugstināšanu.

Diemžēl Guntars Grīnvalds uz tikšanos Augstākajā tiesā neieradās, un jautājumus risināt bija deleģējis Kasparu Berķi, kurš savukārt argumentēt ministra ierosinājumu nevarēja, jo ar ministru nebija ticies.
Tā kā konferences sasaukšana notiek ar kopīgu Augstākās tiesas priekšsēdētāja un tieslietu ministra lēmumu, bez Grīnvalda klātbūtnes šīs idejas virzība tā arī palika neskaidra. Klātesošie, izmantojot iespēju, debatēja par nākamā gada kārtējās tiesnešu konferences iespējamo sasaukšanas laiku un darba kārtību.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs sanāksmes nobeigumā tomēr izteica cerību, ka ministrs atradīs laiku ar viņu tikties.

Ņemot vērā, ka konferenci materiāli nodrošina un tās lietvedību kārto Tiesu administrācija, un līdz šim konferences organizācijā vienmēr bijis iesaistīts Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks tiesu jautājumos, Andris Guļāns piedalīties sarunā bija aicinājis arī Tiesu Administrācijas direktora p.i. Inesi Kalniņu un valsts sekretāra vietnieku Kasparu Berķi.

Jautājuma apspriešanā piedalījās arī Tiesnešu biedrības prezidents Ivars Bičkovičs, Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Dzalbe, Augstākās tiesas priekšedētāja vietnieks Gunārs Aigars un Administrācijas vadītāja Anita Kehre.

 

Informāciju sagatavoja Anita Kehre, Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja

E-pasts: anita.kehre@at.gov.lv, tālrunis: 7020395, 29287367