Latvijas un Šveices sadarbības projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” ietvaros Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs apmeklēja Šveices Federālo Augstāko tiesu un Šveices Federālo prokuratūru. Latvijas tiesu darbinieku delegācija iepazinās ar Šveices pieredzi moderno tehnoloģiju izmantošanā tiesu un prokuratūras darbā.

Šveices Federālā Augstākā tiesa izvietota divās pilsētās - publisko tiesību, civiltiesību un krimināltiesību nodaļas atrodas Lozannā, bet sociālās apdrošināšanas nodaļa jeb Šveices Konfederācijas Apdrošināšanas tiesa - Lucernā. Arī citas valsts institūcijas sadalītas dažādās pilsētās, tādējādi demonstrējot Šveices valsts pārvaldes demokrātiskumu, decentralizāciju un sekmējot vienmērīgu teritorijas attīstību.

Latvijas tiesu delegācija pārliecinājās, kā Šveices Federālajā Augstākajā tiesā, izmantojot ikdienas videokonferences un elektronisko saziņu ar tiesām, tiek sekmīgi nodrošināta iestādes administratīvā vadība abās tiesas daļās. Šveices Federālā Augstākā tiesa demonstrēja arī elektroniskās tiesvedības iespējas un skaņu ierakstu izmantošanu tiesas zālēs.

Ar videokonferenču iekārtām aprīkota arī Šveices Federālā prokuratūra. Dienu pirms Latvijas delegācijas ierašanās šī iekārta izmantota, lai videokonferencē kāds Šveices pilsonis sniegtu liecību tiesas lietā, kas tiek iztiesāta Portugālē.

Arī Latvijas tiesas tuvāko gadu laikā paredzēts aprīkot ar videokonferenču un skaņu ieraksta iekārtām. Tas notiks projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” ietvaros. Šī gada vasarā tika parakstīts pirmais Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta līgums, kurā nostiprināta vienošanās par finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai, ko veiks Tiesu administrācija. Projekta kopējās izmaksas ir 9,41 miljons Šveices franku jeb aptuveni 4,4 miljoni latu. Jau noslēgti līgumi par tehniskās dokumentācijas izstrādi videokonferenču iekārtu un skaņu ieraksta iekārtu risinājumiem un telekomunikāciju infrastruktūras pilnveides darbiem tiesu iestādēs un ieslodzījumu vietās.

Galvenās projekta aktivitātes ir tiesu un ieslodzījuma vietu aprīkošana ar videokonferenču aparatūru, tiesas sēžu zāļu aprīkošana ar skaņas ieraksta aparatūru, tiesu informācijas un pakalpojumu pieejamības uzlabošana, tostarp ar jaunajām tehnoloģijām, un tiesvedības procedūru efektivitātes un tiesu izmaksu pārvaldības uzlabošana.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211