Lai sniegtu plašu un pārskatāmu informāciju par Augstāko tiesu, sagatavots un izdots grāmatas „Latvijas Republikas Augstākās tiesa” jauns izdevums. Informācija ir divās valodās – latviešu un angļu – un grāmatas saturu veido četras nodaļas – par Augstāko tiesu Latvijas tiesu sistēmā, par Augstākās tiesas struktūru, par tiesas spriešanu Augstākajā tiesā un par tiesas vēsturi.

Pirmajā nodaļā skaidrotas Augstākās tiesas funkcijas – Tiesas spriešana kasācijas instancē, vienotas tiesu prakses veidošana, Disciplinārtiesa, Tieslietu padomes darba nodrošināšana un starptautiskā sadarbība.

Otrajā nodaļā lasītāji var gūt ieskatu par Augstākās tiesas vadību – tiesnešu plēnumu jeb kopsapulci, Augstākās tiesas priekšsēdētāju un departamentu priekšsēdētājiem, kā arī tiesas personālu – tiesnešiem, tiesnešu atbalsta personālu un Administrāciju.

Grāmatā skaidroti arī būtiski aspekti personas tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanā – lietu izskatīšanas pamatprincipi, tiesnešu neatkarība, informācijas pieejamība. Izvērstā skaidrojumā aprakstīts tiesas process kasācijas instancē.

Visbeidzot – sniegts plašs ieskats Augstākās tiesas vēsturē, sākot no Latvijas Senāta, kas bija kasācijas instance 1918.–1940.gadā. Stāstīts arī par Tiesu pili un Augstākās tiesas muzeju.

Grāmata tiks nosūtīta Latvijas augstskolām, tiesu sistēmas institūcijām, Latvijas vēstniecībām un ārvalstu vēstniecībām Latvijā. Tiesa to izmantos arī kā informatīvu un reprezentācijas materiālu ārzemju vizītēs un uzņemot viesus Augstākajā tiesā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211