Šonedēļ iznācis jau trešais Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta nolēmumu apkopojums.

Krājumā 12 nodaļās apkopoti 85 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2006.gada nolēmumi, kas sniedz ieskatu par aizvadītā gada Senāta tiesu prakses tendencēm – jaunākajām atziņām un jau esošo atziņu attīstību.

Apjomīgākā apkopojuma daļa šoreiz veltīta procesuālajiem tiesībjautājumiem, it īpaši administratīvā procesa pamatjēdzienu – administratīvā akta un faktiskās rīcības, kā arī publisko subjektīvo tiesību interpretācijai. Krājumā publicēti arī citi aktuālākie Senāta nolēmumi jautājumos, kas attiecas uz dažādu valsts pārvaldes iestāžu pieņemto lēmumu un faktiskās rīcības tiesiskuma izvērtējumu.

Kā jaunums šajā krājumā ir nodaļa "Nolēmumi lietās, kuras Administratīvo lietu departaments izskata kā pirmās instances tiesa".

Krājumu sagatavošanā piedalījušies Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājs Valerijans Jonikāns un Judikatūras nodaļas konsultante Ieva Višķere.

Priekšvārds un anotācija krājumam publicēta latviešu un angļu valodā, kas dos priekšstatu par Latvijas administratīvo tiesu darbu arī interesentiem ārvalstīs.

Krājuma pielikumā publicēti 2 Latvijas Republikas Satversmes tiesas nolēmumi lietās, kuras ierosinātas pēc Senāta Administratīvo lietu departamenta pieteikuma, kā arī 8 dažādi rādītāji, kuri atvieglos tiesas atziņu un veiktās tiesību normu interpretācijas meklēšanu.

Krājumu sagatavojusi valsts akciju sabiedrība "Tiesu namu aģentūra" sadarbībā ar Augstāko tiesu. Grāmata iesieta cietos vākos, 1023 lappuses, cena – Ls 18,80. Iegādāties var Tiesu nama aģentūras juridiskās literatūras kioskos Brīvības bulvārī 34 un Raiņa bulvārī 15, VSIA „Latvijas Vēstnesis” virtuālajā bibliotēkā www.vestnesis.lv, kā arī citās grāmatnīcās.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211