Desmit rajona (pilsētu) tiesu tiesneši, kas tikko sākuši pildīt amata pienākumus vai vēl stažējas tiesneša amatam, izmēģināja tiesas procesa vadību Augstākās tiesas Senāta zālē. Viņu padomdevēji bija pieredzējušas tiesneses – Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa un Rīgas apgabaltiesas tiesnese Dzintra Balta, kā arī psihoterapeite, sociālpsiholoģisko treniņu trenere, Latvijas Universitātes docente Maija Biseniece.  

Jauno tiesnešu mācību nedēļas ietvaros 20. augusts bija tiesas procesa vadības treniņu diena, ko Tiesnešu mācību centrs organizēja sadarbībā ar Augstāko tiesu. Tiesas procesa izspēle arvien ir jauno tiesnešu apmācības programmā, taču parasti tā notiek mācību centra telpās. Šoreiz, senatores Krūmiņas aicināts, Tiesnešu mācību centrs to organizēja reālā tiesas zālē, turklāt Augstākās tiesas zālē, kas jaunajiem tiesnešiem bija iespaidīgi, interesanti un noderīgi – atzina semināra dalībnieki un treneri.

Turklāt šis treniņš nebija tikai tiesas procesa vadības tehniska vai juridiska mācība saskaņā ar procesuālajiem likumiem. Jaunie tiesneši, izspēlējot lomas improvizētajā tiesas procesā un pēc tam to skatot videoierakstā, kopā ar treneriem analizēja arī savas jūtas un emocijas šajā procesā, mācījās tikt galā ar satraukumu, šaubām, emocijām, uzklausīja praktiskus padomus, piemēram, prasmīga kontakta veidošanā ar tiesas procesa dalībniekiem un tiesas sprieduma lasīšanas tehnikā.

Tiesnešu mācību centrs Jauno tiesnešu mācību nedēļas programmu veido kā prasmju seminārus, kuros jaunajiem tiesnešiem dota iespēja apgūt tādas prasmes, ko nenosaka normatīvie akti un kas nav iekļautas jurisprudences studiju un tiesnešu mācību semināru programmās. „Prasība tiesneša amata kandidātam ir – augsti kvalificēts jurists, ar ko parasti saprot cilvēku, kas prot pareizi piemērot dažādu normatīvo aktu normas. Taču labs tiesnesis nebūs tāds, kurš nejutīsies cilvēciski drošs un pārliecināts savā amatā. Tādēļ prasmju semināros tiek apgūtas, piemēram, saskarsmes un konfliktu risināšanas prasmes, dažādas praktiskas prasmes, pārrunāti arī tiesnešu ētikas jautājumi, lai jaunajam tiesnesim palīdzētu kļūt par labu tiesnesi,” stāsta Tiesnešu mācību centra programmu vadītāja Inese Avota.

Papildus praktiskajām nodarbībām jaunie tiesneši apmeklēja arī Augstākās tiesas muzeju, kur guva ieskatu Latvijas tiesu vēsturē, kā arī devās nelielā ekskursijā pa vēsturiskās Tiesu pils telpām.

Jauno tiesnešu programmā piedalījās tiesneši un tiesneša amata stažieri no Administratīvās rajona tiesas, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas, Zemgales priekšpilsētas tiesas, Centra rajona tiesas un Rīgas rajona un Jēkabpils rajona tiesām.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211