8.aprīlī Strasbūrā Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielā palāta mutvārdu procesā skata lietu  „Avotiņš pret Latviju”. Ad hoc tiesneša amata pienākumus šajā lietā pilda Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese Jautrīte Briede.

Ad hoc tiesnesis piedalās lietas izskatīšanā Eiropas Cilvēktiesību tiesā gadījumos, kad pastāvīgais tiesnesis no līgumslēdzējvalsts nevar piedalīties lietas izskatīšanā. Atbilstoši Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai ad hoc tiesnesi no attiecīgās līgumslēdzējvalsts iepriekš iesniegta saraksta izvēlas Eiropas Cilvēktiesību tiesas priekšsēdētājs.

2014.gada 25.februārī Eiropas Cilvēktiesību tiesa pieņēma spriedumu, ar kuru pieteicēja sūdzību par tiesībām uz taisnīgu tiesu pārkāpumu noraidīja. Pēc tiesas palātas lēmuma apstrīdēšanas tālāka lietas izskatīšana tika nodota Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielajai palātai.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211