Rīt, 10.novembrī, žurnāla “Jurista Vārds” lasītāju un autoru forumā “Latvijas tiesiskās sistēmas izaicinājumi valsts otrajā simtgadē” Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs piedalīsies diskusijā par tiesiskās sistēmas efektivitāti un nākotnes ideālo tiesu sistēmu, bet Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa diskusijā par tieslietu un ekonomikas mijiedarbību.

Forums, kas pieteikts kā viens no vērienīgākajiem šī gada notikumiem tieslietu nozarē, notiek par godu specializētā žurnāla „Jurista Vārds” 1000.numura iznākšanai.

Žurnāla jubilejas laidiens, kas publicēts uz 144 lapaspusēm, iecerēts kā spogulis situācijai, kādā Latvijas tiesiskā sistēma atrodas uz valsts otrās simtgades sliekšņa. 

Galvenā redaktore Dina Gailīte izdevuma ievadā pateicas autoriem, kas atsaucās redakcijas priekšlikumam veikt "ekspresauditu": analizēt Latvijas tiesu varas organizāciju, likumdošanas procesa kvalitāti un digitalizācijas ietekmi uz tieslietām, kā arī caurlūkot visas lielākās tiesību nozares, definēt to problēmas un formulēt attīstības virzienus.  

Starp “Jurista Vārda” īpašā izdevuma autoriem arī Augstākās tiesas tiesneši un darbinieki.

Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs kopā ar citiem tiesu sistēmas institūciju vadītājiem vērš uzmanību uz aktualitātēm tiesu varas darba organizācijā.

Pārskatu par administratīvo tiesību attīstību sniedz Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesneša pienākumu izpildītāja Anita Kovaļevska, bet LU profesores, Administratīvo lietu departamenta tiesneses, pašlaik ekspertes Eiropas Savienības projektā Ukrainā Jautrītes Briedes komentārs ir par administratīvajām tiesībām kā mācību priekšmetu un par šo tiesību salīdzinājumu Latvijā un Ukrainā.

Savukārt Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa sagatavojusi plašu pārskatu par administratīvā procesa tiesību attīstību, administratīvo tiesu iekārtu un administratīvo procesu tiesā.

Autoru vidū plaši pārstāvēts Augstākās tiesas Civillietu departaments. Departamenta priekšsēdētāja Edīte Vernuša raksta par kasācijas instances būtības izpratni, tiesnesis Valerijans Jonikāns par likumdevēja radītajiem labirintiem darba tiesībās, zinātniski analītiskais padomnieks Rihards Gulbis par dzīvokļu īpašnieku kopības interešu aizsardzību. Tiesnesis Aigars Strupišs sniedzis vispusīgu apskatu par komerctiesību attīstību.

“Protams, šis žurnāla laidiens nevar pretendēt uz detalizēta un vispusīga atzinuma statusu, kam būtu nepieciešamas daudzas ekspertu komisijas, starptautiski vērtētāji un plaša institucionāla iesaiste. Tomēr esam pārliecināti, ka šis kaleidoskopiskais viedokļu apkopojums var kalpot par labu izejmateriālu Latvijas tiesībnieku diskusijām un rīcībai, sagaidot Latvijas Republikas simtgadi un plānojot mūsu valsts tiesiskās sistēmas attīstību otrajā gadu simtā” – rezumē žurnāla galvenā redaktore Dina Gailīte.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211