Domājot par savu nākotnes profesiju, Augstāko tiesu pagājušonedēļ apmeklēja zinātkāri skolēni no piecām Rīgas skolām. Ar skolēniem tikās tiesneši, pastāstot par tiesneša amatu, par to, kā viņi paši savulaik izlēmuši kļūt par tiesnešiem.

Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa tikās ar Rīgas Valda Zālīša sākumskolas 3.b klases skolēniem. Tiesnese atraktīvā prezentācijā pastāstīja bērniem par tiesneša darbu, salīdzinot tiesneša profesiju ar tādiem tiesnešiem, ar kuriem bērni varbūt jau dzīvē ir sastapušies – hokeja tiesnesis, futbola tiesnesis vai basketbola tiesnesis. Veronika Krūmiņa pastāstīja par savu darbu tiesā, par tiesneša amata tērpu un amata zīmi. Tiesnese atzina, ka bija ļoti pārsteigta, ka bērni bijuši tik aktīvi un ieinteresēti – uzdevuši jautājumus un iesaistījušies sarunās.

Kopumā Augstākajā tiesā karjeras dienu ietvaros viesojās vairāk nekā simts skolēnu. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs tikās ar Juglas vidusskolas 8.c klases skolēniem. Skolēni iepazina arī tiesas kancelejas darbu, par kuru Juglas vidusskolas skolēniem pastāstīja kancelejas vadītāja Elīna Majore. Administratīvo lietu departamenta tiesnesis Jānis Neimanis tikās ar Rīgas 25.vidusskolas 6.klases skolēniem. Civillietu tiesu palātas tiesnese Marika Senkāne par savu darbu pastāstīja Rīgas sākumskolas „Valodiņa” 2.a klases skolēniem un Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs Ervīns Kušķis ar tiesneša darbu iepazīstināja Rīgas 49.vidusskolas 3.klases skolēnus.

Pēc sarunas ar tiesnešiem, skolēni piedalījās ekskursijā pa Tiesu pili, apskatīja tiesas zāles, vēsturisko Senāta zāli, kas tagad ir Ministru kabineta sēžu zāle.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv