Saeima vakar, 25.oktobrī, pieņemot grozījumus likumā „Par tiesu varu”, lēma, ka turpmāk Augstākā tiesa var tikt saukta arī par Senātu un Augstākās tiesas tiesneši – par senatoriem.

Šie grozījumi atjauno vēsturisko kasācijas instances nosaukumu, nosakot, ka Senāta sastāvā ir Administratīvo lietu departaments, Civillietu departaments un Krimināllietu departaments. Grozījumu izdarīšana procesuālajos likumos nav paredzēta.

Likumā „Par tiesu varu” izdarīti arī citi grozījumi, kas precizē Augstākās tiesas darbību.

 

Informāciju sagatavoja Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane