Trīs Augstākās tiesas priekšsēdētāja norīkoti tiesneši koleģiālā sastāvā slēgtā sēdē piektdien, 27. oktobrī plkst. 14:30 izskatīs aizdomās par kukuļņemšanu aizturēto Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājas Irēnas Poļikarpovas un šīs tiesas tiesneses Beatrises Tāleres aizstāvju iesniegtās sūdzības.

Sūdzības saņemtas par Augstākās tiesas priekšsēdētāja īpaši pilnvarotu tiesnešu 2006. gada 12. oktobrī pieņemtajiem lēmumiem piemērot drošības līdzekli – apcietinājumu uz 30 dienām – abām tiesnesēm.

 

Informāciju sagatavoja Anita Kehre, Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja

E-pasts: anita.kehre@at.gov.lv, tālrunis: 7020395, 29287367