Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrība un biedrība “Publisko tiesību institūts” 21.augustā sarunu festivālā LAMPA aicina uz sarunu “Administratīvā tiesvedība un tiesiska valsts".

Diskusijā piedalīsies Administratīvās rajona tiesas tiesnese, Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības valdes biedre Arlita Zariņa, zvērināts advokāts un valststiesībnieks Edgars Pastars, zvērināts advokāts Sandis Bērtaitis, Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora palīdze Līga Dāce, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Juridiskās nodaļas vadītājs Arvīds Zahars un Satversmes tiesas padomnieks Gatis Bārdiņš.

Diskusiju vadīs Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore, Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības valdes biedre, LU Juridiskās fakultātes lektore Anita Kovaļevska.

Tiesības vērsties tiesā pret iestādi ir būtisks tiesiskas valsts elements, jo palīdz nodrošināt valsts pārvaldes pakļautību tiesībām. Vienlaikus šīs tiesības ir nozīmīgas arī cilvēka cieņas īstenošanā. Administratīvā procesa un administratīvās tiesas virsmērķis ir būt par efektīvu cilvēktiesību aizsardzības mehānismu. Šis ir administratīvās justīcijas simtgades gads, un šogad aprit arī 20 gadi kopš Administratīvā procesa likuma pieņemšanas. Sarunas mērķis ir atskatīties un sniegt vērtējumu administratīvo tiesu paveiktajam tiesiskuma nodrošināšanā, cilvēktiesību aizsardzībā un demokrātiskas un tiesiskas valsts stiprināšanā, kā arī diskutēt par nākotnes izaicinājumiem. Sarunā tiks vētīts administratīvo tiesu pienesums valsts pārvaldes iestāžu darbības pilnveidošanā, runāts par tiesneša instrumentiem un tiesnesim attīstāmajām prasmēm cieņpilna un tiesiska procesa nodrošināšanā.

Saruna “Administratīvā tiesvedība un tiesiska valsts” norisināsies sestdien, 21. augustā, plkst. 15.15 Izstāžu namā Pils laukumā 3, Cēsīs.

Vairāk informācijas par diskusiju sarunu festivāla LAMPA mājaslapā.

 

Informāciju sagatavoja

Lauma Paegļkalna, Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības valdes priekšsēdētāja