Latvijas tiesneši piektdien, 11. aprīlī, Rīgas Kongresu namā pulcēsies gadskārtējā konferencē, kurā centrālais jautājums būs Tiesnešu ētikas komisijas reglamenta apstiprināšana un komisijas ievēlēšana.

2008. gada 3. aprīlī Saeimā pieņemtie grozījumi likumā „Par tiesu varu” paredz Tiesnešu ētikas komisiju, kas ir koleģiāla tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kuras pamatmērķis ir sniegt atzinumus par ētikas normu interpretāciju un pārkāpumiem, kā arī skaidrot un aktualizēt tiesnešu ētikas normas.

Tiesnešu ētikas komisijā būs 10 locekļi, kurus, aizklāti balsojot, ievēlēs tiesnešu konference. Par Tiesnešu ētikas komisijas locekli var ievēlēt tiesnesi, Goda tiesnesi vai personu, kura no tiesneša amata atbrīvota sakarā ar likumā noteiktā amata pildīšanas maksimālā vecuma sasniegšanu. Tiesnešu ētikas komisijas locekļa kandidātam jābūt ar nevainojamu reputāciju un izpratni par ētikas lomu tiesneša darbā un juridiskās ētikas jautājumiem.

Rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu, Zemesgrāmatu nodaļu un Augstākās tiesas tiesneši ir jau izvirzījuši iespējamos kandidātus darbam Tiesnešu ētikas komisijā. Šie priekšlikumi, tāpat kā Tiesnešu ētikas komisijas reglamenta projekts, ir izsūtīti visām tiesām.

Ar Tiesnešu ētikas komisijas reglamenta projektu iepazīstinās tā izstrādes darba grupas locekle Augstākās tiesas senatore Dace Mita. Pēc Tiesnešu ētikas komisijas reglamenta apstiprināšanas tiesneši vēlēs komisijas locekļus.

Kā ierasts, konferencē sākumā uzrunas teiks viesi, tad pamatziņojumus sniegs Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns un tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš.

Konferencē paredzēta arī tiesnešu pašpārvaldes institūciju – Tiesnešu disciplinārkolēģijas un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas – priekšsēdētāju ziņojumi.

Uz Latvijas tiesnešu konferenci tiek aicināti arī masu mediju pārstāvji, sākums plkst.10.

Konferences darba kārtības projekts
 

Informāciju sagatavoja Anita Kehre, Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja

E-pasts: anita.kehre@at.gov.lv; tālrunis: 7020395, 29287367