Augstākās tiesas 27. decembra plēnuma darba kārtības jautājums bija Anitas Poļakovas un Andreja Lepses apstiprināšana konkrētā Augstākās tiesas struktūrvienībā. Tiesnešu kopsapulce vienbalsīgi abus kandidātus apstiprināja darbam Krimināllietu tiesu palātā.

A. Poļakova kopš 1999. gada bija Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnese.

Savukārt A. Lepse Augstākajā tiesā jau strādāja no 1990. līdz 1997. gadam, kad viņu ievēlēja par Satversmes tiesas tiesnesi un Saeima viņu atbrīvoja no Augstākās tiesas tiesneša amata. Saskaņā ar Satversmes tiesas 2007. gada 19. oktobra spriedumu Saeima atjaunoja A. Lepsi Augstākās tiesas tiesneša amatā, par Satversmei neatbilstošu atzīstot likuma normu, kas paredz pēc konstitucionālās tiesas tiesneša pilnvaru beigām atgriezties amatā tikai tādam tiesnesim, kurš bijis apstiprināts par tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.

Satversmes tiesa lietu ierosināja pēc Valsts Cilvēktiesību biroja jeb tagadējā Tiesībsarga un bijušā tiesneša A. Lepses pieteikuma.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211