Mirusi Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnese Irēna Vinkšno. Vēl iepriekšējā nedēļā viņa tiesas zālē izskatīja pēdējās lietas, bet 16. jūlijs nāca ar skumju vēsti – slimība bija uzveikusi dzīvot un strādāt gribošo tiesnesi.
 

Izvadīšana paredzēta 21.jūlijā plkst.14.00 no Vecajiem Mārupes kapiem.
 

Irēna Vinkšno dzimusi 1942. gada 1. novembrī Rīgā. Bērnība un pirmie skolas gadi ritēja pie mātes vecākiem Preiļu rajona Jersikā. Vidusskolu pabeigusi Rīgā, uzsāka darba gaitas tekstilfabrikā „Rīgas adītājs”, pēc tam strādāja fabrikā „Uzvara”, Centrālās statistikas pārvaldes skaitļošanas centrā, Ministru Padomes Valsts profesionāli tehniskās izglītības komitejā. Vienlaikus studēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes vakara nodaļā, ko pabeidza 1973. gadā. Tajā laikā jau strādāja 1. Rīgas valsts notariāta kantorī par valsts notāri.

No 1977. līdz 1993. gadam Irēna Vinkšno strādāja LPSR un Latvijas Republikas Prokuratūrā par tiesās izskatāmo civillietu uzraudzības daļas prokurori. 1993. gadā ievēlēta par Latvijas Republikas Augstākās tiesas tiesnesi.

Augstākā tiesa zaudējusi pieredzējušu un kvalificētu tiesnesi. Darba kolēģi Irēnu Vinkšno paturēs atmiņā kā profesionālu, principiālu un rūpīgu cilvēku.

Augstākā tiesa izsaka līdzjūtību Irēnas Vinkšno piederīgajiem, viņu mūžības ceļā pavadot.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211