Kopš 31. marta darbu Augstākajā tiesā pārtraucis Senāta Civillietu departamenta senators Ojārs Druks-Jaunzemis.

No darba senators aizgājis pēc paša vēlēšanās. Saeima lēmumu par Ojāra Druka-Jaunzemja atbrīvošanu no Augstākās tiesas tiesneša amata pieņēma šī gada 13. martā.

Ojāram Drukam-Jaunzemim ir 63 gadi. Augstākajā tiesā viņš strādāja kopš 1995. gada. No 1999. gada bija Senāta Civillietu departamenta senators.

Vakar Ojāram Drukam-Jaunzemim tika pasniegts Augstākās tiesas Atzinības raksts par godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu tiesiskuma stiprināšanā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211