Izskatot Administratīvās rajona tiesas tiesneses lūgumu izšķirt uzņēmuma pārejas konstatēšanas jautājuma pakļautību, Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju sēde 12.martā atzina, ka šis jautājums ir pakārtots nodokļa parāda piedziņai, kuru Valsts ieņēmumu dienests īsteno bezstrīdus kārtībā administratīvā procesa ietvaros.

Ņemot vērā šo apsvērumu, kā arī lai neapdraudētu nodokļa parāda piedziņas efektivitāti, jautājums par uzņēmuma pārejas konstatēšanu ir pakļauts administratīvajām tiesām.

Uzņēmuma pārejas jautājuma patstāvīga risināšana civilprocesuālā kārtībā apdraudētu nodokļa parāda piedziņas efektivitāti un sniegtu iespēju nodokļa parādniekam izvairīties no atbildības par nodokļu saistībām, izmantojot formālu juridiskās identitātes maiņu.

 

Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju 2020.gada 12.marta sēdes lēmums

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211