Ar Senāta Apvienotās sapulces spriedumiem, kas pieņemti laikā no 1920. līdz 1939.gadam, papildināta vēsturiskās judikatūras sadaļa Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv.

Senāta Apvienotā sapulce 1919.–1940.gadā bija visu trīs Latvijas Senāta departamentu kopēja institūcija. Apvienotās sapulces sēdēs piedalījās visi senatori. Senāta Apvienotā sapulce izskatīja saimnieciskus jautājumus, kā arī izšķīra sarežģītākās un strīdīgākās Senātā saņemtās lietas. Pavisam tā izlēmusi vairāk par 650 lietām.

Augstākās tiesas mājaslapā izveidotajā vietnē apkopoti 239 dažādos izdevumos publicētie un pieejamie Apvienotās sapulces nolēmumi vai to izvilkumi. Nolēmumi oficiāli tika publicēti „Tieslietu Ministrijas Vēstneša” pielikumā, kā arī „Valdības Vēstneša” pielikumā. Šī kopa papildināta ar nolēmumiem, kas publicēti arī žurnālā „Jurists”, Civilā kasācijas departamenta spriedumu izvilkumu krājumos un Augstākās tiesas izdotajā krājumā „Latvijas Senāta nolēmumu atziņas: vēsturiskais mantojums”. Piedāvātas arī digitālo publikāciju adreses tiem nolēmumiem, kuri pieejami Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentu kopā „Ieskats Latvija Senāta dokumentos. 1919–1940”.

Kopai pievienoti divi vēsturiski likumu rādītāji.

Materiālu sagatavojusi Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas konsultante likumu piemērošanas jautājumos Zinaida Indrūna.

Latvijas Senāts Latvijas brīvvalsts pirmajā laikā bija kasācijas instance Latvijas tiesu sistēmā, un Augstākā tiesa ir Latvijas Senāta juridiskā mantojuma glabātāja un turpinātāja, tādēļ rūpējas par Latvijas Senāta vēsturiskā mantojuma izpēti un pieejamības nodrošināšanu.

Sadarbībā ar Latvijas Valsts vēstures arhīvu izveidota digitālo dokumentu kopa “Ieskats Latvijas Senāta dokumentos 1919 – 1940”, kurā pieejami Latvijas Senāta Apvienotās sapulces tiesas un rīcības sēžu žurnāli un daļa no Senāta Spriedumu biroja materiāliem.

Tāpat Augstākās tiesas mājaslapā izveidota arī sadaļa Senāta Civilā kasācijas departamenta spriedumi”, kurā publicēti Latvijas Senāta Civilā kasācijas departamenta spriedumi un izvilkumi no spriedumiem no 1919.gada līdz 1940.gadam. 

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211