Augstākās tiesas augstāko atzinību - Gada cilvēka titulu un Temīdas balvu 2012. gadā saņēmis Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Zigmants Gencs.

Zigmantam Gencam kolēģi pauduši atzinību par mūža ieguldījumu tiesu sistēmas attīstībā - 34 gadus viņš ir Augstākajā tiesas tiesnesis, Civillietu departamenta senators kopš Senāta izveidošanas 1996. gadā, bet kopš 2010. gada - departamenta priekšsēdētājs.

Zigmants Gencs ir viens no retajiem tiesnešiem, kas līdzās ikdienas darbam atrod laiku un vēlmi rakstīt grāmatas. 2012. gadā izdoti Zigmanta Genca Civillikuma komentāri mantojuma tiesībās un viņš ir līdzautors arī 2012. gadā izdotajiem Civilprocesa likuma komentāriem.

Šajā gadā Zigmants Gencs nosvinēja cienījamu dzīves jubileju, un tajā kolēģiem atklājās kā radoša personība, kas tiesneša darbu spēj apvienot ar tādu radošu izpausmi kā gleznošana.

Izvērtējot tiesnešu un darbinieku ieguldījumu tiešajā darbā un Augstākās tiesas dzīvē kopumā, kā arī savstarpējo atsaucību un sabiedrisko aktivitāti, piešķirtas vēl trīs tradicionālās Temīdas balvas - Gada tiesnesis, Gada tiesneša palīgs un Gada darbinieks.

Titulu Gada tiesnesis-2012 saņēma Senāta Civillietu departamenta senatore Edīte Vernuša, Gada tiesneša palīgs-2012 - Senāta Civillietu departamenta senatora palīgs Gunvaldis Davidovičs, Gada darbinieks-2012 - Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs Uldis Čuma-Zvirbulis.

Temīdas balvas Augstākajā tiesā tika pasniegtas jau astoto gadu. Balsošana notiek aizklāti divās kārtās, un ikvienam tiesnesim un darbiniekam 1. kārtā ir iespēja pieteikt tos cilvēks, kas viņuprāt pelnījuši šos titulus. Otrajā kārtā balso par trīs kandidātiem, kuru izvirzīšanai bija visvairāk balsu.

Augstākās tiesas titulu Gada cilvēks saņēmuši bijušie senatori Rolands Krauze, Imants Fridrihsons un Roberts Guntis Namatēvs, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un bijušais priekšsēdētājs Andris Guļāns, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars un bijusī tiesnese Aiva Zariņa, kā arī Judikatūras nodaļas vadītājs Pāvels Gruziņš.

Informāciju sagatavoja
Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece
E-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis 67020396, 28652211