Grozījumi likumā „Par tiesu varu”, kas pieņemti 3. aprīlī, nosaka kārtību, kā Augstākajā tiesā tiesneši un senatori tiek iecelti konkrētās tiesu palātas vai Senāta departamenta tiesnešu sastāvā.

Ja Saeima apstiprinājusi jaunu Augstākās tiesas tiesnesi, tad to Augstākās tiesas struktūrvienību, kurā šis tiesnesis pildīs savus pienākumus, noteic Augstākās tiesas priekšsēdētājs ar savu rīkojumu.

Ja pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma Augstākās tiesas senatora amatā tiek iecelts palātas tiesnesis, kurš saņēmis Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pozitīvu atzinumu, tad tiesnesi senatora amatā ieceļ Senāta attiecīgā departamenta senatoru kopsapulce, kurā ar balss tiesībām piedalās Augstākās tiesas priekšsēdētājs. Tāpat ar departamenta senatoru kopsapulces lēmumu tā sastāvā var tikt iecelts cita Senāta departamenta senators.

Līdz šim Augstākās tiesas tiesnešus pienākumu pildīšanai konkrētās struktūrvienības sastāvā iecēla Augstākās tiesas plēnums.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211