Ar katru gadu samazinās Latvijas tiesās notiesāto skaits. 2006. gadā notiesātas 9925 personas – par 1293 mazāk nekā 2005. gadā un par 3661 mazāk nekā 2003. gadā. Par to liecina Augstākās tiesas apkopotā statistika par Latvijas tiesās notiesātajām personām. Statistikas apkopojumā izmantoti Tiesu informācijas sistēmas dati.

Vairāk nekā trešdaļa pērn notiesāto ir bijuši jau agrāk sodīti un noziegumu izdarījuši grupā. Sievietes ir 8,4% no notiesātajiem, nepilngadīgie – 13,4%. Visvairāk notiesāto ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem, vismazāk – pēc 50 gadu vecuma. Šīs tendences pēdējo četru gadu laikā nav mainījušās.

Gandrīz puse notiesāto saņēmuši nosacīto sodu, taču šī soda veida īpatsvaram ir tendence samazināties. Tāpat samazinās personu skaits, kas tiek atbrīvotas no soda, nedaudz retāk piemērots naudas sods. Brīvības atņemšana piemērota 27% notiesātajiem. Biežāk tiek izmantoti citi soda veidi, galvenokārt piespiedu darbs.

Piespriežot brīvības atņemšanu, biežākais termiņš ir 1-3 gadi, tas piemērots 49% gadījumu. Pagājušajā gadā mūža ieslodzījums piespriests divām personām, abos gadījumos pēc Krimināllikuma 117.-118.panta par slepkavību pastiprinošos vai sevišķi pastiprinošos apstākļos.

Visvairāk notiesāto Latvijas tiesās ir par zādzībām ( 2617 personas) un par noziedzīgiem nodarījumiem pret satiksmes drošību (2056 personas). Par slepkavībām 2006. gadā notiesātas 98 personas, četrām piemērots nosacītais sods, pārējiem – brīvības atņemšana.

Analizējot sodu veidus, kādus saņēmuši nepilngadīgie, redzams, ka vairāk par pusi – 53% gadījumu – piemērots nosacītais sods, taču šim soda veidam, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir tendence samazināties. Biežāk nepilngadīgie tiek sodīti ar brīvības atņemšanu un biežāk kā soda veids tiek piemērots piespiedu darbs. 6% notiesāto nepilngadīgo atbrīvoti no soda vai viņiem piemēroti audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi. Biežākais nozieguma veids, ko izdarījuši nepilngadīgie, ir zādzības, tas bijis 74% gadījumu, par ko nepilngadīgie stājušies tiesas priekšā. Seši nepilngadīgie sodīti par slepkavībām pastiprinošos vai sevišķi pastiprinošos apstākļos, visiem viņiem piemērota brīvības atņemšana. Trīs nepilngadīgajiem brīvība atņemta uz laiku, ilgāku par 10 gadiem.

Ar datiem par Latvijas tiesās 2006. gadā notiesātajām personām var iepazīties Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv sadaļā Statistika.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211