Piektdien, 2007. gada 2. novembrī plkst.10.00 viesnīcā “Reval Hotel Latvia” pulcēsies visi Latvijas Republikas tiesneši uz ārkārtas konferenci, kurā piedalīties solījis arī Valsts prezidents Valdis Zatlers. Konferences darba kārtību un rezolūcijas projektu izstrādāja visu līmeņu tiesu tiesnešu darba grupa Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta senatores Veronikas Krūmiņas vadībā.

Konferencē runās Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns, tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš un ģenerālprokurors Jānis Maizītis. Savukārt darba grupa aicinājusi savu skatījumu uz tiesu sistēmas un izpratnes par ētiku attīstību sniegt Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājam Kārlim Valdemieram; izveidojušās situācijas juridisko vērtējumu un iespējamos risinājumus piedāvās Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš; bet pārdomās par tiesnešu ētikas komisiju kā līdzekli tiesnešu ētikas problēmu risināšanai dalīsies Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris.

Lai rosinātu debates, sagatavotais rezolūcijas projekts ir izsūtīts tiesnešiem priekšlikumu iesniegšanai.

Konferences otrajā daļā Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs Andris Guļāns ziņos par nepieciešamību papildināt kolēģiju, jo vienam no tās locekļiem beidzies tiesneša pilnvaru termiņš. Konferencei jāievēl jauns loceklis no zemesgrāmatu tiesnešu vidus.

 

Konferences programma

 

Informāciju sagatavoja Anita Kehre, Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja

E-pasts: anita.kehre@at.gov.lv, tālrunis: 7020395, 29287367