21.februāra Augstākās tiesas plēnuma jeb tiesnešu kopsapulces darba kārtība bija plaša – tika izvērtēts Augstākās tiesas darbs 2013.gadā, plēnums izvirzīja Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu, ievēlēja Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāju, pieņēma lēmumu par Senāta nosaukumu kasācijas instancē, kā arī izdarīja grozījumus plēnuma reglamentā.

Izvērtējot Augstākās tiesas darbu aizvadītajā gadā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs un struktūrvienību vadītāji uzmanību vērsa svarīgākajām aktualitātēm – neizskatīto lietu atlikumam un Augstākās tiesas reformai. Vadītāji vērtēja likumu grozījumu ietekmi uz tiesas darbu, analizēja problēmas un izteica priekšlikumus darba efektivizēšanai.

Plēnums pieņēma lēmumu aicināt Saeimu atjaunot un saglabāt Latvijas Republikas augstākajai tiesu instancei tās vēsturisko Senāta nosaukumu, no kā notikusi atsacīšanās sakarā ar 2013.gada 13.jūnija grozījumiem likumā „Par tiesu varu”.

Pieņemts lēmums Satversmes tiesas tiesneša amatam virzīt Civillietu departamenta tiesnesi Aldi Laviņu.  

Par Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāju plēnums atkārtoti ievēlēja Ervīnu Kušķi.

Atbilstoši 2013.gada 13.jūnija grozījumiem likumā „Par tiesu varu” bija nepieciešami grozījumi Augstākās tiesas plēnuma reglamentā – departamentu nosaukumos vairs nav Senāta vārda, kā arī jānoteic, ka plēnumu vadīt var priekšsēdētājs vai pēc viņa pilnvarojuma viens no departamentu vadītājiem, jo priekšsēdētāja vietnieka amata Augstākajā tiesā vairs nav. Bez tam reglamentā tika noteikts, ka plēnuma gaita var tikt fiksēta audioierakstā.

 

Augstākās tiesas plēnumā piedalījās un tiesnešus uzrunāja ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers un tieslietu ministre Baiba Broka. Gan ģenerālprokurors, gan tieslietu ministre aicināja Augstāko tiesu aktīvāk iesaistīties likumdošanas procesos, kas saistīti ar tiesu sistēmu un tiesvedības procesa jautājumiem. Tieslietu ministre norādīja, ka Augstākās tiesas plēnums ir autoritatīva tiesu sistēmas institūcija, kas apspriež aktuālus tiesību normu interpretācijas jautājumus un citas svarīgas tēmas, plēnumam piemīt potenciāls spēks, lai definētu ietekmīgu viedokli par tiesu sistēmā, valstī un sabiedrībā kopumā svarīgiem jautājumiem. Ministre uzsvēra, ka Augstākās tiesas plēnumam ir iespējas un morāls pienākums apspriest jautājumus, kas varētu palīdzēt pilnveidot Augstākās tiesas un visas tiesu sistēmas darbu un valsts pārvaldību kopumā. Ministre akcentēja, ka tieslietu sistēmas reforma ir iespējama tikai dialogā ar visām iesaistītajām institūcijām.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211