Rīt, 23. novembrī plkst. 9.00 Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns sasauc Augstākās tiesas plēnumu.

Darba kārtībā Ivara Bičkoviča atskaite par paveikto Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāja pilnvaru laikā un Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāja vēlēšanas.

Ivars Bičkovičs Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāja amatā ievēlēts 1996. gadā, atkārtoti 2002. gadā.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 44. panta 2. daļu Senāta departamentu un palātu priekšsēdētājus ievēlē Augstākās tiesas plēnums.

Savukārt 44. panta 3. daļa nosaka, ka departamentu un tiesu palātu priekšsēdētāju pilnvaru laiks ir pieci gadi.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211