Augstākās tiesas Plēnums 2.februārī vienbalsīgi apstiprināja Pēteri Dzalbi par Senāta Krimināllietu departamenta senatoru. Augstākās tiesas tiesnešu kopsapulci vadīja priekšsēdētājs Andris Guļāns un tajā piedalījās ģenerālprokurors Jānis Maizītis.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija 2004.gada 17.decembrī deva pozitīvu atzinumu P.Dzalbes apstiprināšanai amatā un 20.janvārī Latvijas Republikas Saeima apstiprināja viņu par Augstākās tiesas tienesi.

Pēteris Dzalbe dzimis 1959.gadā Jēkabpils rajonā. 1982.gadā absolvējis Latvijas Valsts universitāti Tiesību zinātņu specialitātē, iegūstot jurista kvalifikāciju. Piedalījies pieredzes apmaiņas programmās Zviedrijā, Francijā un Ungārijā.

Par tiesnesi P.Dzalbe strādā kopš 1984.gada. No 1985. – 1995.gadam bijis Jelgavas pilsētas tiesas priekšsēdētājs. Kopš 1995.gada – Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētājs. Līdztekus tiesas priekšsēdētāja pienākumu pildīšanai, P.Dzalbe izskata krimināllietas apelācijas instances tiesā un liela apjoma sarežģītas lietas pirmajā instancē.

P.Dzalbe ir Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāja vietnieks. Piedalījies jaunā Kriminālprocesa likuma projekta izstrādāšanā. Pastāvīgi lasa lekcijas krimināltiesībās un kriminālprocesā Tiesnešu mācību centrā, Baltijas krievu institūtā, bijis lektors Latvijas Lauksaimniecības universitātē.

Atbilstoši likumam „Par tiesu varu”, pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas, Augstākās tiesas priekšsēdētājs lūdz Saeimu apstiprināt tiesnesi amatā. Pēc tam Augstākās tiesas Plēnums izlemj tiesneša apstiprināšanu kādā no Augstākās tiesas struktūrvienībām.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa, tālrunis: 7020395

Autors: Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv