2007. gada 19. decembrī Augstākās tiesas plēnums apsprieda 17. septembrī izveidotās darba grupas ziņojumu par ētikas normu pārkāpumiem Augstākās tiesas tiesnešu rīcībā, kas tika izteikti pēc publiskotajām tiesnešu un advokātu telefonsarunām.

Plēnums iepazinās arī ar Ģenerālprokuratūras atzinumu par pārbaudes rezultātiem.

Uzklausot plēnumā paustos viedokļus un ņemot vērā 2007. gada 2. novembra Latvijas Republikas tiesnešu konferences rezolūciju, Augstākās tiesas plēnums nosodīja Augstākās tiesas tiesnešu rīcību, kurā saskatāmi tiesnešu ētikas pārkāpumi.

Augstākās tiesas tiesnešu kopsapulce aicina visus tiesnešus ar savu rīcību stiprināt tiesas neatkarību un objektivitāti, sabiedrības uzticēšanos tiesām.

Augstākās tiesas izveidotās darba grupas ziņojumu nolemts daļēji publiskot. Publiskot nolemts arī ziņojumam pievienoto senatora Zigmanta Genca viedokli.

Ziņojums par ētikas normu pārkāpumiem tiesnešu rīcībā

Senatora Zigmanta Genca viedoklis

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211