Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnešu kopsapulcē apspriests un atzīts par publiskojamu zvērinātu advokātu biroja „Deloitte Legal” vadošā jurista Helmuta Jaujas veiktais tiesu prakses apkopojums juridiskās personas maksātnespējas procesa lietās.

Pētījumā aplūkoti Augstākās tiesas (līdz 2014.gada 1.janvārim – Senāta) Civillietu departamenta nolēmumi, kas pieņemti, izskatot protestus par tiesas nolēmumiem juridiskās personas maksātnespējas procesa lietās laika posmā no 2011.gada līdz 2014.gadam, kas sakrīt ar laiku, kopš ir spēkā pašreizējais Maksātnespējas likums. Civillietu departaments ir pieņēmis nolēmumus arī maksātnespējas procesa lietās, kuras regulē 2007.gada 1.novembra Maksātnespējas likums, un pētījumā ir iekļauti tie nolēmumi, kuru tēzes ir izmantojamas arī pašreiz spēkā esošā Maksātnespējas likuma piemērošanā.