Saeima šodien neatbalstīja Sanitas Osipovas apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi. Par Osipovas apstiprināšanu tiesneša amatā balsoja 40 deputāti, pret bija 29, atturējās 16, līdz ar to viņas kandidatūra tika noraidīta.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs, komentējot Saeimas balsojumu, norāda: “Likums šādas tiesības Saeimai paredz, taču konkrētais balsojums un debates pirms tā rada jautājumus. Viens no tiem ir par likumdevēja attieksmi pret kandidāta novērtējumu, ko saskaņā ar likumu ir veikusi Augstākā tiesa. Debatēs parādījās viedokļi, kuri apšauba Civillietu departamenta vērtējumu par kandidātes profesionālo atbilstību Augstākajai tiesai. Otrs – vai tiesnesi pretēji Satversmes 83.pantam var sodīt ar negatīvu balsojumu un liegt karjeras virzību par viņa iepriekšējiem spriedumiem? Cits jautājums, kurš man rodas, ir – vai tagad Saeima represēs visus Satversmes tiesas tiesnešus, kuri taisīja spriedumu, par kuru tika pārmests Osipovai? Jo tas bija koleģiāls septiņu tiesnešu spriedums. Un vai Satversmes tiesas tiesneši, skatot turpmākās lietas, var justies neatkarīgi un aizsargāti, zinot, ka pret viņiem no Saeimas puses šādas represijas var tikt veiktas?

Notikušais man liek vēl nopietnāk virzīt jautājumu par tiesas un tiesneša neatkarību, kas jau ir uzstādīts jaunajā Tieslietu padomes stratēģijā. Piektdien apspriedīsim šo jautājumu Augstākās tiesas plēnumā.”

Uz vakanto senatora amatu Sanita Osipova pretendēja kā bijusī Satversmes tiesas tiesnese atbilstoši likuma “Par tiesu varu” 54.panta trešajai daļai, kas dod iespēju uz Augstākās tiesas tiesneša amatu pretendēt personai, kura ir bijusi Satversmes tiesas tiesneša, starptautiskas tiesas tiesneša vai pārnacionālas tiesas tiesneša amatā un kura saņēmusi pozitīvu Augstākās tiesas departamenta tiesnešu kopsapulces atzinumu.

Senāta Civillietu departamenta senatoru kopsapulce deva pozitīvu atzinumu Sanitas Osipovas virzīšanai tālākai apstiprināšanai senatora amatā.

Augstākās tiesas plēnuma tiešraide: https://youtu.be/PWaRPspoXH0

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211