Ar Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docenta Dr.iur. Jāņa Plepa lekciju par tiesību teorijas mūsdienu aktualitātēm šodien, 9.novembrī, sākās Augstākās tiesas tiesnešu un tiesnešu palīgu tālākizglītības programmas nodarbības.

Tālākizglītības programma par aktuāliem tiesību jautājumiem Augstākās tiesas tiesnešiem un tiesnešu palīgiem realizē Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Juridiskās tālākizglītības un profesionālās pilnveides centrs, piedāvājot programmu, kas izstrādāta, ņemot vērā tieši Augstākās tiesas tiesnešu un tiesnešu palīgu darba un pienākumu specifiku.

Kā norāda Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, programmas mērķis ir pilnveidot Augstākās tiesas tiesnešu un tiesnešu palīgu profesionālo meistarību ne tikai teorētiski, bet arī praktiski pētot, analizējot un diskutējot par aktuāliem tiesību jautājumiem, un kas jo īpaši vērtīgi – darot to sadarbībā ar tiesībzinātnes profesionāļiem.

Programmas apguves gaitā tiks aplūkotas aktualitātes, kas skar civiltiesību, civilprocesa, krimināltiesību, kriminālprocesa, administratīvo tiesību, konstitucionālo tiesību, starptautisko tiesību, kā arī tiesību teorijas jautājumus. Tiesnešiem un tiesnešu palīgiem tiks piedāvātas 4 vispārējas lekcijas un 4 lekcijas pa tiesību nozarēm. 

Lekcijas tālākizglītības programmā vadīs LU Juridiskās fakultātes mācībspēki juridisko zinātņu doktori Jānis Pleps, Kristīne Strada-Rozenberga, Ginta Sniedzīte, Vadims Mantrovs, Arnis Buka, Daina Ose un citi, kā arī tiesību nozares praktiķi, piemēram, Latvijas pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Kristīne Līce.

Lekciju kursa noslēgumā tiesneši un tiesnešu palīgi, kuri būs apmeklējuši noteikto lekciju skaitu, saņems tālākizglītības programmas apliecību.

Mācībām reģistrējušies 83 tiesneši un tiesnešu palīgi.

Juridiskās tālākizglītības un profesionālās pilnveides centrs LU Juridiskajā fakultātē izveidots 2015.gada augusta nogalē, un, kā lekciju sākumā informēja centra vadītāja Kristīne Strada-Rozenberga, viens no centra darbības virzieniem ir konkrētu profesiju tālākizglītības programmas. Centrs turpina realizēt fakultātē jau 2013.gadā izstrādāto profesionālās pilnveides programmu zvērinātiem advokātiem, tagad uzsāk Augstākās tiesas tiesnešu un palīgu, bet decembrī – arī prokuroru izglītošanu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211