Augstākās tiesas statistika 2018.gadā rāda stabili pozitīvu situāciju civillietu izskatīšanā. Administratīvo lietu uzkrājums palielinājies. Tāpat arī Krimināllietu departamentam, jo saskaņā ar Satversmes tiesas lēmumu nepieciešams ilgāks laiks, lai koleģiāli, nevis viens tiesnesis kā līdz šim, lemtu par lietu pieņemamību.

Vidēji administratīvās lietas tiek izskatītas mazāk nekā gada laikā, civillietas 7 mēnešu laikā, bet krimināllietas mazāk nekā trīs mēnešu laikā.

Civillietu departamentā jau trešo gadu pēc kārtas vērojama atlikumā esošo lietu uzkrājuma samazināšanās, kā arī lietu izskatīšanas vidējā ilguma samazināšanās. Būtiski atzīmēt, ka vidēji trīs mēnešos pēc civillietas saņemšanas Augstākajā tiesā ir izlemts jautājums par kasācijas tiesvedības ierosināšanu.

Kopā pērn Augstākajā tiesā saņemtas 2920 lietas, kas ir par 7% mazāk nekā gadu iepriekš. Izskatītas 2817 lietas. Kopējais lietu atlikums uz gada beigām – 1811 lietas, kas ir par 103 lietām vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Viens Augstākās tiesas tiesnesis izskatījis vidēji 84 – 90 lietas.

2018.gadā statistiskos rādītājus ietekmēja nepieciešamība mainīt lietu izskatīšanas kārtību Krimināllietu departamentā, lai atbilstoši Satversmes tiesas norādītajam nodrošinātu koleģiālu lēmumu pieņemšanu. Tāpat rezultātus ietekmēja tiesnešu ilgstošās prombūtnes, proti, Administratīvo lietu departamentā faktiski 10 tiesnešu vietā ilgstoši strādāja tikai 8.

Augstākās tiesas gada atskaites plēnumā departamentu priekšsēdētāji minēja arī citus apstākļus, kas radījuši senatoriem papildu slodzi un mazinājuši laiku tiešajiem darba pienākumiem. Tā piemēram, Civillietu departamenta divi senatori kā eksperti Tieslietu padomes izveidotajā darba grupā septiņus mēnešus papildus saviem tiešajiem darba pienākumiem veica apjomīgu izpēti maksātnespējas lietās, izpētot 44 lietas un 118 nolēmumus, kopā 162 lietas. Krimināllietu departamentā vidēji 60 darba dienas gadā katrs tiesnesis pilda pienākumus, kas izriet no speciālajiem likumiem.

Departamentu priekšsēdētāji norādīja arī uz būtiskām problēmām – nekvalitatīviem zemāku instanču tiesu nolēmumiem un nekvalitatīvām kasācijas sūdzībām, kas ietekmē kasācijas instances darbu.

22.februārī notika Augstākās tiesas plēnums, kurā tika izvērtēts Augstākās tiesas darbs 2018.gadā un noteiktas šā gada darba prioritātes.

Augstākās tiesas statistikas pārskatu par 2018.gadu skatiet šeit

 

Vēl par plēnumu lasiet:

Augstākās tiesas darba prioritāte – lietu izskatīšanas termiņu samazināšana

Senāta departamentu priekšsēdētāji norāda uz zemāku instanču tiesu nolēmumu un kasācijas sūdzību slikto kvalitāti

Paplašinās Augstākās tiesas nolēmumu un judikatūras pieejamība

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211